Δημοσιεύτηκε: 06 Σεπ 2020, 15:48
από Renos
Κώδικας: Επιλογή όλων

[    2.385821] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode failed with error -2
[    2.385852] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-49.ucode failed with error -2
[    2.387237] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 48.4fa0041f.0 op_mode iwlmvm
[    2.429065] [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[    2.443227] iwlwifi 0000:00:14.3: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor.
[    2.756646] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[26170.788080] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[87799.171219] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[89348.896825] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-49.ucode failed with error -2
[89348.897582] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 48.4fa0041f.0 op_mode iwlmvm
[89348.933184] iwlwifi 0000:00:14.3: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor.
[94049.169818] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[94464.322701] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[97370.544306] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[97441.111899] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[97532.162344] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[97677.764216] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[97709.664187] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete


Μέχρι στιγμής έχω ακόμα το πρόβλημα.