Δημοσιεύτηκε: 19 Νοέμ 2008, 17:16
από dkaraflos
Κώδικας: Επιλογή όλων
dimos@dimos-laptop:~$ ls -l
total 92
drwx------  2 dimos dimos  4096 2008-11-18 22:07 amsn_received
drwxr-xr-x  2 dimos dimos  4096 2008-11-18 23:03 dwhelper
lrwxrwxrwx  1 dimos dimos    26 2008-11-12 00:06 Examples -> /usr/share/example-content
drwxr-xr-x  6 dimos dimos  4096 2008-11-18 21:08 LimeWire
-rw-r--r--  1 dimos dimos     0 2008-11-18 22:46 medium.ecc
drwxr-xr-x 10 dimos dimos  4096 2008-11-18 22:37 virtual-drives
-rw-r--r--  1 dimos dimos 47978 2008-11-18 18:02 Άτιτλο Θέμα.emerald
drwxr-xr-x  4 dimos dimos  4096 2008-11-18 23:03 Βίντεο
drwxr-xr-x  2 dimos dimos  4096 2008-11-12 00:14 Δημόσιο
drwxr-xr-x  3 dimos dimos  4096 2008-11-18 20:27 Έγγραφα
drwxr-xr-x  3 dimos dimos  4096 2008-11-19 02:25 Εικόνες
drwxr-xr-x  3 dimos dimos  4096 2008-11-19 12:09 Επιφάνεια εργασίας
drwxr-xr-x  2 dimos dimos  4096 2008-11-18 21:18 Μουσική
drwxr-xr-x  2 dimos dimos  4096 2008-11-12 00:14 Πρότυπα
dimos@dimos-laptop:~$ ls -l ~/'Επιφανεια Εργασιας'
ls: cannot access /home/dimos/Επιφανεια Εργασιας: No such file or directory