Δημοσιεύτηκε: 29 Οκτ 2017, 13:41
από stogiannis
Ήθελα να αποφύγω ένα εκτενές μήνυμα. Ας είναι.
Κάτι που να έχει σχέση με το επόμενο μήνυμα λάθους σε γραφικό περιβάλλον, δεν βρίσκω στην έξοδο του Terminal.
"Λήψη από το ppa.launchpad.net/teejee2008/ppa/ubuntu
Αποτυχία λήψης πληροφοριών αποθετηρίου. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο"
Το μήνυμα για την "Αποτυχία....", εμφανίζεται μετά τη προσπάθεια λήψης απ' το συγκεκριμένο ppa και υποθέτω ότι έχει να κάνει με αυτό.
Όπως φαίνεται παρακάτω, στο Terminal υπάρχει το Hit: 14, αλλά φαίνεται να λειτουργεί κανονικά.
Ακολουθεί ένα "Αγνόησε..." αλλά τέτοια εμφανίζονται και πιο πριν.
Καλό ξεμπέρδεμα!
par1
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get update
[sudo] password for stogiannis:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit:2 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease                     
Αγνόησε:3 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial InRelease
Φέρε:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]     
Hit:5 http://archive.canonical.com xenial InRelease                           
Αγνόησε:6 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial InRelease
Hit:7 http://ppa.launchpad.net/clipgrab-team/ppa/ubuntu xenial InRelease       
Αγνόησε:8 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial Release
Αγνόησε:9 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Sources
Hit:10 http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu xenial InRelease 
Φέρε:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]   
Αγνόησε:12 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 Packages
Αγνόησε:13 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock i386 Packages
[anchor]par1[/anchor]
Hit:14 http://ppa.launchpad.net/teejee2008/ppa/ubuntu xenial InRelease         
Αγνόησε:15 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock all Packages
Φέρε:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]   
Αγνόησε:17 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial Release 
Αγνόησε:18 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el_GR
Αγνόησε:19 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el
Αγνόησε:20 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
Αγνόησε:21 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-en
Φέρε:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages [644 kB]
Αγνόησε:23 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:24 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:25 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:9 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Sources
Αγνόησε:26 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
Αγνόησε:12 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 Packages
Αγνόησε:13 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock i386 Packages
Αγνόησε:27 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el_GR
Φέρε:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [611 kB]
Αγνόησε:15 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock all Packages
Αγνόησε:18 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el_GR
Αγνόησε:19 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el
Φέρε:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [305 kB]
Φέρε:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main DEP-11 64x64 Icons [227 kB]
Φέρε:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages [540 kB]
Αγνόησε:32 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el
Φέρε:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [516 kB]
Φέρε:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [173 kB]
Φέρε:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [240 kB]
Φέρε:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [5888 B]
Φέρε:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [3324 B]
Φέρε:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [4588 B]
Φέρε:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 DEP-11 Metadata [60,2 kB]
Φέρε:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main DEP-11 64x64 Icons [57,6 kB]
Φέρε:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [49,7 kB]
Φέρε:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe DEP-11 64x64 Icons [75,2 kB]
Αγνόησε:21 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-en
Αγνόησε:43 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
Αγνόησε:23 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:44 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:25 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:9 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Sources
Αγνόησε:45 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:12 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 Packages
Αγνόησε:20 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
Αγνόησε:13 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock i386 Packages
Αγνόησε:15 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock all Packages
Αγνόησε:24 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:18 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el_GR
Αγνόησε:26 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
Αγνόησε:19 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el
Αγνόησε:21 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-en
Αγνόησε:27 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:23 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:32 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el
Αγνόησε:25 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:9 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Sources
Αγνόησε:43 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
Αγνόησε:12 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 Packages
Αγνόησε:44 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:13 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock i386 Packages
Αγνόησε:15 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock all Packages
Αγνόησε:45 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:18 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el_GR
Αγνόησε:20 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
Αγνόησε:19 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el
Αγνόησε:24 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:21 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-en
Αγνόησε:26 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
Αγνόησε:23 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:27 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:25 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:9 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Sources
Αγνόησε:32 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el
Αγνόησε:12 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 Packages
Αγνόησε:43 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
Αγνόησε:13 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock i386 Packages
Αγνόησε:15 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock all Packages
Αγνόησε:44 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:18 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el_GR
Αγνόησε:45 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:19 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el
Αγνόησε:21 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-en
Αγνόησε:20 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
Αγνόησε:23 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:24 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:25 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock DEP-11 64x64 Icons
Σφάλμα:9 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Sources
  404  Not Found [IP: 88.191.250.171 80]
Αγνόησε:26 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
Αγνόησε:12 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 Packages
Αγνόησε:27 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:13 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock i386 Packages
Αγνόησε:15 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock all Packages
Αγνόησε:32 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el
Αγνόησε:43 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
Αγνόησε:18 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el_GR
Αγνόησε:19 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-el
Αγνόησε:44 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:21 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock Translation-en
Αγνόησε:23 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:45 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:25 http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial/cairo-dock DEP-11 64x64 Icons
Αγνόησε:20 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
Αγνόησε:24 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:26 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
Αγνόησε:27 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:32 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el
Αγνόησε:43 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
Αγνόησε:44 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:45 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main DEP-11 64x64 Icons
Σφάλμα:20 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
  404  Not Found
Αγνόησε:24 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:26 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main all Packages
Αγνόησε:27 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:32 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-el
Αγνόησε:43 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en
Αγνόησε:44 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main amd64 DEP-11 Metadata
Αγνόησε:45 http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial/main DEP-11 64x64 Icons
Μεταφορτώθηκαν 3818 kB σε 11s (342 kB/s)                                       
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
W: The repository 'http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
W: The repository 'http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Αποτυχία ανάκτησης του http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu/dists/xenial/cairo-dock/source/Sources   404  Not Found [IP: 88.191.250.171 80]
E: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu/dists/xenial/main/binary-amd64/Packages   404  Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.