Δημοσιεύτηκε: 19 Ιαν 2018, 14:36
από Tassos10
Έχω τον εξής φορητό υπολογιστή :

Κώδικας: Επιλογή όλων
1 debian 8.10 3.16.0-4-amd64 64bit (en_US.UTF-8, GNOME default)
2 Intel Core2 Duo CPU P8600 2.40GHz ‖ RAM 5983 MiB ‖ Quanta 3603 - HP Pavilion dv5 Notebook PC
3 nVidia G96M [GeForce 9600M GT] [10de:0649] {nvidia}
4 wlan1: Intel PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection [8086:4237] ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 02)

Κώδικας: Επιλογή όλων
    $ inxi -Fx

    System:    Host: UserPc Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4) Console: tty 0
               Distro: Debian GNU/Linux 8
    Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion dv5 Notebook PC v: F.0C serial: CNF8421Q1Z
               Mobo: Quanta model: 3603 v: 02.20 serial: CNF8421Q1Z Bios: Hewlett-Packard v: F.0C date: 09/18/2008
    CPU:       Dual core Intel Core2 Duo P8600 (-MCP-) cache: 3072 KB
               flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 9575
               Clock Speeds: 1: 800 MHz 2: 2400 MHz
    Graphics:  Card: NVIDIA G96M [GeForce 9600M GT] bus-ID: 01:00.0
               Display Server: X.org 1.16.4 driver: nvidia tty size: 211x54 Advanced Data: N/A for root out of X
    Audio:     Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
               Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-amd64
    Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
               driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 6000 bus-ID: 03:00.0
               IF: eth0 state: down mac: 00:23:8b:14:f3:54
               Card-2: Intel PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection
               driver: iwlwifi v: in-tree: bus-ID: 02:00.0
               IF: wlan1 state: up mac: 00:21:5d:a3:b9:fe
    Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (79.2% used) ID-1: /dev/sda model: INTEL_SSDSC2BW12 size: 120.0GB temp: 0C
    Partition: ID-1: / size: 106G used: 85G (85%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
               ID-2: swap-1 size: 4.90GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
    Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.0C mobo: N/A gpu: 0.0:46C
               Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
    Info:      Processes: 175 Uptime: 7 min Memory: 909.1/5983.2MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 4.9.2
               Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28


Όπως βλέπετε με Debian 8 GNU/Linux και η κάρτα γραφικών του είναι nVidia!

Λόγο του ότι κάποια στιγμή δεν γινόταν αλλιώς, έπρεπε να εγκαταστήσω τους κλειστούς οδηγούς της nVidia. Έτσι λοιπόν ακολούθησα τις επίσημες οδηγίες και όλα πήγαν μια χαρά.
Πλέον όμως θέλω να διαγράψω ή να απενεργοποιήσω τους κλειστούς οδηγούς της nVidia και να ενεργοποιήσω ή να εγκαταστήσω τους ελεύθερους.
Ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες, δυστυχώς για πρώτη φορά δε λειτούργησαν σωστά.

Η σειρά με την οποία εκτέλεσα τις εντολές ώστε να διαγράψω τους κλειστούς οδηγούς :
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
NVIDIA driver is still enabled in xorg.conf

The NVIDIA driver was just removed, but it is still enabled in the Xorg configuration. X cannot be (re-)started successfully until NVIDIA is disabled in the following config file(s): /etc/X11/xorg.conf


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get purge nvidia.
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Note, selecting 'nvidia-340-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-proxy' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-alternative--kmod-alias' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-compute-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-cfg1-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cg-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-doc' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-libopencl1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-bin-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-alternative' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-check' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-349-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-glcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-eglcore-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-alternative' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-smi' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-driver-bin' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-71xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-visual-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver-libs-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-358-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-vulkan-common' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-cfg1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-alternatives-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glvnd-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-cfg1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-vulkan-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-persistenced' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-eglcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-source' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-alternative-legacy-96xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-settings-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-installer-cleanup' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cg-doc' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-settings' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-egl-wayland-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-gdb' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-486' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-common' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-libs-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-encode1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-support--v1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-nvcuvid1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libxvmcnvidia1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-dummy' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-mps' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-libopencl1-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-325-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-compiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-96xx-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-686-pae' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-fatbinaryloader' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-libvdpau1-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-xconfig' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-vdpau-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-173xx-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-334-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-cfg1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-egl-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-glcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-343-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-modprobe' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-ml1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-304' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-current-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-amd64' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-310' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-313' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-319' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-352-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-nsight' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-opencl-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-support' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver-libs' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-325' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-96xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libegl1-nvidia-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-331' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-334' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-337' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-361-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cg-toolkit' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-340' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-343' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-346' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-349' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-encode1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-debugger' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-binary' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-352' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-355' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-358' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-fbc1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-support' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-361' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-364' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-toolkit' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libglx-nvidia0' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-libs' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-glcore-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgles2-nvidia-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-ml1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-alternative--kmod-alias' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-310-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-driver-libs' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'boinc-client-nvidia-cuda' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-96xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgles-nvidia1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgles-nvidia2' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-2.6-amd64' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-nvcuvid1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-egl-wayland' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-compiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-319-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support--v1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-ifr1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-alternative--kmod-alias' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-texture-tools' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-cuda1-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-dkms' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-glcore-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-va-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-337-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-current' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-fbc1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-glcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-source' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-346-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-opencl-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-glcore-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-icd-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-173xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-355-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver-bin' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgles1-nvidia-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-libopencl1-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-ia32-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-ml1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'glvnd-nvidia-abi-375.20' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-364-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support--v1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-304' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-driver-libs-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-vdpau-driver-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-71xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-ptxjitcompiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-310' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-alternative-legacy-173xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-313' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-egl-common' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-bin-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-319' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'boinc-nvidia-cuda' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-325' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-cuda1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-vdpau-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-bin' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-common' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-support-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-331' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-334' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-ifr1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-337' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-3.16.0-4-amd64' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-settings-legacy-304xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-340' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-343' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-346' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-349' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-304-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-352' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-355' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-358' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libegl-nvidia0' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-glvnd-nvidia-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-settings-legacy-173xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-eglcore-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-173' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-361' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-smi' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-364' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-313-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-smi' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-bin-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-alternative' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-alternatives' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-source' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libglx-nvidia-alternatives' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-eglcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-cuda1-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-71xx-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-cuda1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-331-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-detect' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Package 'nvidia-glx-ia32' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libvdpau1-ia32' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-alternatives' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-dev' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libnvtt-bin' instead of 'nvidia-texture-tools'
Package 'nvidia-libopencl1-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-current' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-current-updates' is not installed, so not removed
Note, selecting 'vdpau-va-driver' instead of 'nvidia-va-driver'
Package 'nvidia-173' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-304-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-310' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-310-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-313-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-319' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-319-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-686-pae' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-486' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-driver-binary' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-310' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-313' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-313' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-319' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-325' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-325-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-325' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-331' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-334' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-334-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-334' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-337' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-337-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-337' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-340' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-340-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-340' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-343' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-343-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-343' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-71xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-96xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libglx-nvidia-alternatives' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-173xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-71xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-96xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-173xx-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-71xx-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-96xx-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-alternative-legacy-173xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-alternative-legacy-96xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-debugger' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-compute-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-proxy' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx' instead of 'libgl1-nvidia-glx-340.102'
Package 'libgl1-nvidia-glx-ia32' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-glx-ia32-any' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-compiler-ia32' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-alternatives-ia32' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-legacy-173xx' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-alternative' instead of 'nvidia-alternative--kmod-alias'
Package 'libgl1-nvidia-glx-i386' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1-ia32' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-icd-ia32' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-vdpau-driver-ia32' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms' instead of 'nvidia-legacy-304xx-kernel-304.135'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx' instead of 'libgl1-nvidia-glx-304.135'
Package 'libxvmcnvidia1' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-alternative' instead of 'nvidia-legacy-304xx-alternative--kmod-alias'
Package 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx-i386' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-2.6-amd64' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-346' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-346-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-346' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-349' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-349-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-349' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-352' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-352-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-352' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-355' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-355-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-355' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-358' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-358-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-358' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-361' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-361-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-361' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-364' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-364-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-364' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libgldispatch0-nvidia' instead of 'glvnd-nvidia-abi-375.20'
Note, selecting 'libnvidia-egl-wayland' instead of 'libnvidia-egl-wayland-375.82'
Package 'libgl1-nvidia-glx-375.82' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libnvidia-glcore' instead of 'libnvidia-glcore-375.82'
Package 'nvidia-driver-libs-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-kernel-support' instead of 'nvidia-kernel-support--v1'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-compiler' instead of 'libnvidia-compiler-304.135'
Package 'libnvidia-legacy-304xx-cuda1-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-glcore' instead of 'libnvidia-glcore-304.135'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver-bin' instead of 'nvidia-driver-bin-304.135'
Package 'nvidia-legacy-304xx-driver-libs-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support' instead of 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support--v1'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms' instead of 'nvidia-legacy-340xx-kernel-340.102'
Package 'libnvidia-legacy-340xx-cuda1-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-glcore' instead of 'libnvidia-glcore-340.102'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-alternative' instead of 'nvidia-legacy-340xx-alternative--kmod-alias'
Package 'nvidia-legacy-340xx-driver-libs-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support' instead of 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support--v1'
Package 'boinc-nvidia-cuda' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-doc' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-toolkit' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-3.16.0-4-amd64' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-amd64' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-dummy' is not installed, so not removed
Package 'boinc-client-nvidia-cuda' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-persistenced' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-legacy-304xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-legacy-340xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-doc' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-gdb' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-toolkit' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-nsight' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-visual-profiler' is not installed, so not removed
Package 'libegl-nvidia0' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-glvnd-nvidia-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-glvnd-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgles-nvidia1' is not installed, so not removed
Package 'libgles-nvidia2' is not installed, so not removed
Package 'libglx-nvidia0' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-cfg1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-compiler' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-egl-wayland' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-encode1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-fatbinaryloader' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-fbc1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-glcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-ifr1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-ptxjitcompiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-mps' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-detect' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-driver-libs' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-egl-common' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-egl-icd' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-source' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-support' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-check' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-common' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-icd' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-smi' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-vulkan-common' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-vulkan-icd' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-cfg1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-compiler' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-cuda1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-glcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-ml1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-nvcuvid1' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-alternative' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-driver' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-driver-bin' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-driver-libs' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-kernel-source' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-opencl-icd' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-smi' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-vdpau-driver' is not installed, so not removed
Package 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' is not installed, so not removed
Package 'libegl1-nvidia-legacy-340xx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgles1-nvidia-legacy-340xx' is not installed, so not removed
Package 'libgles2-nvidia-legacy-340xx' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-cfg1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-compiler' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-cuda1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-eglcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-encode1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-fbc1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-glcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-ifr1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-ml1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-nvcuvid1' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-alternative' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-driver' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-driver-bin' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-driver-libs' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-kernel-source' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-opencl-icd' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-smi' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver' is not installed, so not removed
Package 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
  glx-alternative-mesa* glx-alternative-nvidia* glx-diversions* libegl1-nvidia* libgl1-nvidia-glx* libgles1-nvidia* libgles2-nvidia* libnvidia-eglcore* libnvidia-ml1* nvidia-alternative* nvidia-driver*
  nvidia-driver-bin* nvidia-installer-cleanup* nvidia-kernel-common* nvidia-kernel-dkms* nvidia-modprobe* nvidia-settings* nvidia-support* nvidia-vdpau-driver* nvidia-xconfig* xserver-xorg-video-nvidia*
0 upgraded, 0 newly installed, 21 to remove and 25 not upgraded.
After this operation, 137 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] yes
(Reading database ... 337753 files and directories currently installed.)
Removing nvidia-driver (340.102-1) ...
Removing xserver-xorg-video-nvidia (340.102-1) ...
Purging configuration files for xserver-xorg-video-nvidia (340.102-1) ...
Removing nvidia-kernel-dkms (340.102-1) ...

------------------------------
Deleting module version: 340.102
completely from the DKMS tree.
------------------------------
Done.
Removing nvidia-vdpau-driver:amd64 (340.102-1) ...
Purging configuration files for nvidia-vdpau-driver:amd64 (340.102-1) ...
Removing nvidia-kernel-common (20141201+1) ...
Purging configuration files for nvidia-kernel-common (20141201+1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Removing libegl1-nvidia:amd64 (340.102-1) ...
Purging configuration files for libegl1-nvidia:amd64 (340.102-1) ...
Removing libgl1-nvidia-glx:amd64 (340.102-1) ...
Purging configuration files for libgl1-nvidia-glx:amd64 (340.102-1) ...
Removing libgles1-nvidia:amd64 (340.102-1) ...
Purging configuration files for libgles1-nvidia:amd64 (340.102-1) ...
Removing libgles2-nvidia:amd64 (340.102-1) ...
Purging configuration files for libgles2-nvidia:amd64 (340.102-1) ...
Removing libnvidia-eglcore:amd64 (340.102-1) ...
Purging configuration files for libnvidia-eglcore:amd64 (340.102-1) ...
Removing nvidia-driver-bin (340.102-1) ...
Removing libnvidia-ml1:amd64 (340.102-1) ...
Purging configuration files for libnvidia-ml1:amd64 (340.102-1) ...
Removing nvidia-settings (340.46-2) ...
Purging configuration files for nvidia-settings (340.46-2) ...
Removing nvidia-support (20141201+1) ...
Purging configuration files for nvidia-support (20141201+1) ...
Removing nvidia-xconfig (340.46-1) ...
Removing nvidia-alternative (340.102-1) ...
Purging configuration files for nvidia-alternative (340.102-1) ...
Removing glx-alternative-nvidia (0.5.1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/mesa-diverted to provide /usr/lib/glx (glx) in auto mode
Purging configuration files for glx-alternative-nvidia (0.5.1) ...
Removing glx-alternative-mesa (0.5.1) ...
Removing glx-diversions (0.5.1) ...
Removing 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2.0 to /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so.1.2.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1.2.0 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1.2.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so.1.2 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1.2 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1.2 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGL.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGL.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGL.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libEGL.so.1.0.0 to /usr/lib/mesa-diverted/libEGL.so.1.0.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so.1.0.0 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libEGL.so.1.0.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.1.0.0 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.1.0.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1.0.0 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1.0.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libEGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/libEGL.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libEGL.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libEGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/libEGL.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libEGL.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libEGL.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGLESv1_CM.so.1.1.0 to /usr/lib/mesa-diverted/libGLESv1_CM.so.1.1.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1.1.0 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1.1.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1.1.0 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1.1.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv1_CM.so.1.1.0 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGLESv1_CM.so.1.1.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGLESv1_CM.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/libGLESv1_CM.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv1_CM.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGLESv1_CM.so.1 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGLESv1_CM.so to /usr/lib/mesa-diverted/libGLESv1_CM.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv1_CM.so to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGLESv1_CM.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGLESv2.so.2.0.0 to /usr/lib/mesa-diverted/libGLESv2.so.2.0.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.2.0.0 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.2.0.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.2.0.0 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.2.0.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2.0.0 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2.0.0 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGLESv2.so.2 to /usr/lib/mesa-diverted/libGLESv2.so.2 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.2 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.2 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.2 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.2 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2 by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGLESv2.so to /usr/lib/mesa-diverted/libGLESv2.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGLESv2.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so by glx-diversions'
Removing 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so by glx-diversions'
Purging configuration files for glx-diversions (0.5.1) ...
Removing nvidia-installer-cleanup (20141201+1) ...
Purging configuration files for nvidia-installer-cleanup (20141201+1) ...
Removing nvidia-modprobe (340.46-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.120+deb8u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-5-amd64
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168g-3.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168g-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8106e-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8106e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8411-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8411-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8402-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8105e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-3.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r8169
Processing triggers for menu (2.1.47) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...


Κώδικας: Επιλογή όλων
/etc/init.d/gdm3 stop
[ ok ] Stopping gdm3 (via systemctl): gdm3.service.


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get autoremove -y && apt-get autoclean -y && apt-get clean -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  libxnvctrl0
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 25 not upgraded.
After this operation, 42.0 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 337270 files and directories currently installed.)
Removing libxnvctrl0 (340.46-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get install --reinstall xserver-xorg
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 110 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.gr.debian.org/debian/ jessie/main xserver-xorg amd64 1:7.7+7 [110 kB]
Fetched 110 kB in 0s (518 kB/s)     
(Reading database ... 337265 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../xserver-xorg_1%3a7.7+7_amd64.deb ...
Unpacking xserver-xorg (1:7.7+7) over (1:7.7+7) ...
Setting up xserver-xorg (1:7.7+7) ...


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-nouveau
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 311 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.gr.debian.org/debian/ jessie/main xserver-xorg-video-nouveau amd64 1:1.0.11-1 [311 kB]
Fetched 311 kB in 0s (604 kB/s)                   
(Reading database ... 337265 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../xserver-xorg-video-nouveau_1%3a1.0.11-1_amd64.deb ...
Unpacking xserver-xorg-video-nouveau (1:1.0.11-1) over (1:1.0.11-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up xserver-xorg-video-nouveau (1:1.0.11-1) ...


Εδώ γιατί λέει : «Xorg: no process found» ;
Κώδικας: Επιλογή όλων
killall Xorg
Xorg: no process found


Κώδικας: Επιλογή όλων
reboot


Το πρόβλημα είναι πως, δεν έχω πλέον γραφικό περιβάλλον. Όταν ανοίγει, μπαίνει σε terminal/console mode - δεν ξέρω, πως ακριβώς λέγετε αυτό ;
Πάντως καταλαβαίνεται, δε φορτώνει καθόλου γραφικό περιβάλλον παρά μόνο η μαύρη οθόνη που σε παραπέμπει να συνδεθείς και τέλος πάντων να έχει πλήρη πρόσβαση μέσω termail.
Το γραφικό περιβάλλον όμως; Με «ctrl + alt + F4» έμπαινα και πριν σε αυτό το περιβάλλον, αλλά έπειτα με «ctrl + alt + F7» με έβαζε ξανά στο γραφικό περιβάλλον του Gnome. Τώρα τίποτα. Μονάχα αυτό.

Έτρεξα ακόμη όπως λέει και την εντολή «X -configure» αλλά δεν γίνεται τίποτα και μου επιστέφει κιόλας σφάλμα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
X -configure

X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux UserPc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.51-3 (2017-12-13) x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=6db966e5-4375-4da4-ad2a-3b586ff5f0de ro quiet
Build Date: 14 October 2017  10:41:31AM
xorg-server 2:1.16.4-1+deb8u2 (http://www.debian.org/support)
Current version of pixman: 0.32.6
   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
   to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Jan 19 13:02:33 2018
List of video drivers:
   sisusb
   radeon
   cirrus
   siliconmotion
   nouveau
   trident
   fbdev
   r128
   openchrome
   tdfx
   neomagic
   savage
   ati
   qxl
   intel
   mga
   vmware
   mach64
   vesa
   modesetting
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"


Xorg detected your mouse at device /dev/input/mice.
Please check your config if the mouse is still not
operational, as by default Xorg tries to autodetect
the protocol.

Your xorg.conf file is /root/xorg.conf.new

To test the server, run 'X -config /root/xorg.conf.new'

(EE) Server terminated with error (2). Closing log file.


Το αρχείο «/root/xorg.conf.new» εμπεριέχει τα παρακάτω :
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat /root/xorg.conf.new

Section "ServerLayout"
   Identifier     "X.org Configured"
   Screen      0  "Screen0" 0 0
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
   InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
   ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
   FontPath     "built-ins"
EndSection

Section "Module"
   Load  "glx"
EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier  "Keyboard0"
   Driver      "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier  "Mouse0"
   Driver      "mouse"
   Option       "Protocol" "auto"
   Option       "Device" "/dev/input/mice"
   Option       "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
   Identifier   "Monitor0"
   VendorName   "Monitor Vendor"
   ModelName    "Monitor Model"
EndSection

Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"              # [<bool>]
        #Option     "HWcursor"              # [<bool>]
        #Option     "NoAccel"               # [<bool>]
        #Option     "ShadowFB"              # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"              # <i>
        #Option     "WrappedFB"             # [<bool>]
        #Option     "GLXVBlank"             # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"           # <str>
        #Option     "PageFlip"              # [<bool>]
        #Option     "SwapLimit"             # <i>
        #Option     "AsyncUTSDFS"           # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"           # <str>
   Identifier  "Card0"
   Driver      "nouveau"
   BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
   Identifier "Screen0"
   Device     "Card0"
   Monitor    "Monitor0"
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     1
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     4
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     8
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     15
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     16
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     24
   EndSubSection
EndSection


Τρέχοντας ακόμη και αυτό που με παραπέμπει «X -config /root/xorg.conf.new», το άφησα αρκετή ώρα και δεν μου έδειχνε τίποτα. Πατώντας πάλι του συνδυασμούς «ctrl + alt + F4», «ctrl + alt + F6», «ctrl + alt + F7» μου εμφάνιζε την προ-τελευταία γραμμή, αλλά και πάλι δεν μου φάνηκε κάτι το σπουδαίο και έτσι με «ctrl + C» το έκλεισα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
X -config /root/xorg.conf.new

X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux UserPc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.51-3 (2017-12-13) x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=6db966e5-4375-4da4-ad2a-3b586ff5f0de ro quiet
Build Date: 14 October 2017  10:41:31AM
xorg-server 2:1.16.4-1+deb8u2 (http://www.debian.org/support)
Current version of pixman: 0.32.6
   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
   to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Jan 19 13:11:08 2018
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
resize called 1280 800
(II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
(II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
(II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
^C(EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.


Επίσης αν τρέξω «startx» έχω προβλήματα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
startx


X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux UserPc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.51-3 (2017-12-13) x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=6db966e5-4375-4da4-ad2a-3b586ff5f0de ro quiet
Build Date: 14 October 2017  10:41:31AM
xorg-server 2:1.16.4-1+deb8u2 (http://www.debian.org/support)
Current version of pixman: 0.32.6
   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
   to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Jan 19 13:31:40 2018
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(EE)
Fatal server error:
(EE) no screens found(EE)
(EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
    at http://wiki.x.org
for help.
(EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
(EE)
(EE) Server terminated with error (1). Closing log file.

^Cxinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: unexpected signal 2


Με το log file να περιέχει τα παρακάτω :
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat /var/log/Xorg.0.log
[   344.472]
X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
[   344.472] X Protocol Version 11, Revision 0
[   344.472] Build Operating System: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64 Debian
[   344.472] Current Operating System: Linux UserPc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.51-3 (2017-12-13) x86_64
[   344.472] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=6db966e5-4375-4da4-ad2a-3b586ff5f0de ro quiet
[   344.473] Build Date: 14 October 2017  10:41:31AM
[   344.473] xorg-server 2:1.16.4-1+deb8u2 (http://www.debian.org/support)
[   344.473] Current version of pixman: 0.32.6
[   344.473]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
   to make sure that you have the latest version.
[   344.473] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[   344.473] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Jan 19 13:31:40 2018
[   344.473] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[   344.473] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   344.473] (==) ServerLayout "Layout0"
[   344.473] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[   344.473] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[   344.474] (**) |   |-->Device "Device0"
[   344.474] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[   344.474] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[   344.474] (==) Automatically adding devices
[   344.474] (==) Automatically enabling devices
[   344.474] (==) Automatically adding GPU devices
[   344.474] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[   344.474]    Entry deleted from font path.
[   344.474] (==) FontPath set to:
   /usr/share/fonts/X11/misc,
   /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
   /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
   /usr/share/fonts/X11/Type1,
   /usr/share/fonts/X11/100dpi,
   /usr/share/fonts/X11/75dpi,
   built-ins
[   344.474] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[   344.474] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[   344.474] (WW) Disabling Keyboard0
[   344.474] (WW) Disabling Mouse0
[   344.474] (II) Loader magic: 0x556de80c1d80
[   344.474] (II) Module ABI versions:
[   344.474]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   344.474]    X.Org Video Driver: 18.0
[   344.474]    X.Org XInput driver : 21.0
[   344.474]    X.Org Server Extension : 8.0
[   344.474] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[   344.477] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0649:103c:3603 rev 161, Mem @ 0xd2000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/33554432, I/O @ 0x00009000/128
[   344.477] (II) LoadModule: "glx"
[   344.477] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   344.478] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[   344.478]    compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[   344.478]    ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[   344.478] (==) AIGLX enabled
[   344.478] (II) LoadModule: "nvidia"
[   344.479] (WW) Warning, couldn't open module nvidia
[   344.479] (II) UnloadModule: "nvidia"
[   344.479] (II) Unloading nvidia
[   344.479] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[   344.479] (EE) No drivers available.
[   344.479] (EE)
Fatal server error:
[   344.479] (EE) no screens found(EE)
[   344.479] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
    at http://wiki.x.org
for help.
[   344.479] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[   344.479] (EE)


Καμία ιδέα ;
Ευχαριστώ πολύ! :)