Δημοσιεύτηκε: 19 Ιαν 2018, 17:32
από Tassos10
Ορίστε :

Κώδικας: Επιλογή όλων
lsmod | grep nouveau

nouveau              1122508  1
mxm_wmi                12515  1 nouveau
ttm                    77940  1 nouveau
drm_kms_helper         49210  1 nouveau
drm                   249998  4 ttm,drm_kms_helper,nouveau
i2c_algo_bit           12751  1 nouveau
wmi                    17339  3 hp_wmi,mxm_wmi,nouveau
video                  22169  1 nouveau
button                 12909  1 nouveau
i2c_core               46012  7 drm,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,nouveau,videodev


Κώδικας: Επιλογή όλων
lspci -nnk | grep -iA2 vga

01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G96M [GeForce 9600M GT] [10de:0649] (rev a1)
   Subsystem: Hewlett-Packard Company Device [103c:3603]
   Kernel driver in use: nouveau