Δημοσιεύτηκε: 21 Ιαν 2018, 18:26
από Tassos10
Χαιρετώ! Επιτέλους έλυσα το πρόβλημα μου και όλα πλέον λειτουργούν ομαλά! :)

Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος μου, έτρεξα για ακόμη μια φορά τις παρακάτω εντολές ώστε να βεβαιωθώ πως οι οδηγοί της nVidia καθώς και όλα τα αρχεία αυτών έχουν διαγραφεί.
Οπότε και έτρεξα τις παρακάτω εντολές ( μερικές ήταν άσκοπες, αλλά διάβασα σε μερικά παρόμοια προβλήματα που πρότειναν να τις τρέξεις - κυρίως όμως αρκούν πιστεύω αυτές που λέει ο επίσημος οδηγός του Debian ) :

Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get purge nvidia.
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Note, selecting 'nvidia-340-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-proxy' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-alternative--kmod-alias' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-compute-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-cfg1-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cg-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-doc' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-libopencl1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-bin-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-alternative' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-check' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-349-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-glcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-eglcore-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-alternative' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-smi' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-driver-bin' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-71xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-visual-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver-libs-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-358-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-vulkan-common' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-cfg1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-alternatives-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glvnd-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-cfg1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-vulkan-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-persistenced' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-eglcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-source' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-alternative-legacy-96xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-settings-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-installer-cleanup' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cg-doc' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-settings' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-egl-wayland-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-gdb' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-486' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-common' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-libs-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-encode1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-support--v1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-nvcuvid1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libxvmcnvidia1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-dummy' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-mps' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-libopencl1-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-325-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-compiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-96xx-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-686-pae' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-fatbinaryloader' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-libvdpau1-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-xconfig' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-vdpau-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-173xx-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-334-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-cfg1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-egl-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-glcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-343-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-modprobe' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-ml1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-304' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-current-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-amd64' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-310' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-313' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-319' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-352-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-nsight' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-opencl-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-support' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver-libs' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-325' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-96xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libegl1-nvidia-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-331' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-334' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-337' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-361-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cg-toolkit' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-340' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-343' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-346' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-349' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-encode1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-debugger' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-binary' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-352' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-355' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-358' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-fbc1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-support' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-361' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-364' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-toolkit' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libglx-nvidia0' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-libs' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-glcore-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgles2-nvidia-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-ml1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-alternative--kmod-alias' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-310-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-driver-libs' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'boinc-client-nvidia-cuda' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-96xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgles-nvidia1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgles-nvidia2' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-2.6-amd64' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-nvcuvid1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-egl-wayland' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-compiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-319-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support--v1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-ifr1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-alternative--kmod-alias' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-texture-tools' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-cuda1-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-dkms' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-glcore-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-va-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-337-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-current' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-fbc1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-glcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-source' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-346-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-opencl-icd' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-glcore-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-opencl-icd-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-173xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-355-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver-bin' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgles1-nvidia-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-libopencl1-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-ia32-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-ml1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'glvnd-nvidia-abi-375.20' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-364-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support--v1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-304' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-driver-libs-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-vdpau-driver-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-71xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-ptxjitcompiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-310' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-alternative-legacy-173xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-313' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-egl-common' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-bin-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-319' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'boinc-nvidia-cuda' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-325' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-cuda1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-vdpau-driver' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-bin' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-common' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-support-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-331' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-334' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-ifr1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-337' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-cuda-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-3.16.0-4-amd64' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-settings-legacy-304xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-340' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-343' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-346' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-349' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-304-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-profiler' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-352' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-355' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-358' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libegl-nvidia0' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-glvnd-nvidia-glx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-settings-legacy-173xx' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-eglcore-340.102' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-173' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-361' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-smi' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-experimental-364' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-313-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-any' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-smi' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-driver-bin-304.135' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-alternative' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-kernel-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-compiler-ia32' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-alternatives' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-source' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libglx-nvidia-alternatives' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-eglcore' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-cuda1-i386' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx-375.82' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-glx-legacy-71xx-dev' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-cuda1' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-331-updates' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'nvidia-detect' for regex 'nvidia.'
Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx' for regex 'nvidia.'
Package 'nvidia-glx-ia32' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libvdpau1-ia32' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-alternatives' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-dev' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libnvtt-bin' instead of 'nvidia-texture-tools'
Package 'nvidia-libopencl1-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-current' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-current-updates' is not installed, so not removed
Note, selecting 'vdpau-va-driver' instead of 'nvidia-va-driver'
Package 'nvidia-173' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-304-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-310' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-310-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-313-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-319' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-319-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-686-pae' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-486' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-driver-binary' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-310' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-313' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-313' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-319' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-325' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-325-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-325' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-331' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-334' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-334-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-334' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-337' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-337-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-337' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-340' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-340-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-340' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-343' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-343-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-343' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-71xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-96xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libglx-nvidia-alternatives' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-173xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-71xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-96xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-173xx-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-71xx-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx-legacy-96xx-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-alternative-legacy-173xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-alternative-legacy-96xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-debugger' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-compute-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-proxy' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libgl1-nvidia-glx' instead of 'libgl1-nvidia-glx-340.102'
Package 'libgl1-nvidia-glx-ia32' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-glx-ia32-any' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-compiler-ia32' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-alternatives-ia32' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-legacy-173xx' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-alternative' instead of 'nvidia-alternative--kmod-alias'
Package 'libgl1-nvidia-glx-i386' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1-ia32' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-icd-ia32' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-vdpau-driver-ia32' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms' instead of 'nvidia-legacy-304xx-kernel-304.135'
Note, selecting 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx' instead of 'libgl1-nvidia-glx-304.135'
Package 'libxvmcnvidia1' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-alternative' instead of 'nvidia-legacy-304xx-alternative--kmod-alias'
Package 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx-i386' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-2.6-amd64' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-346' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-346-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-346' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-349' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-349-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-349' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-352' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-352-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-352' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-355' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-355-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-355' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-358' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-358-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-358' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-361' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-361-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-361' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-364' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-364-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-364' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libgldispatch0-nvidia' instead of 'glvnd-nvidia-abi-375.20'
Note, selecting 'libnvidia-egl-wayland' instead of 'libnvidia-egl-wayland-375.82'
Package 'libgl1-nvidia-glx-375.82' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libnvidia-glcore' instead of 'libnvidia-glcore-375.82'
Package 'nvidia-driver-libs-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-kernel-support' instead of 'nvidia-kernel-support--v1'
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-compiler' instead of 'libnvidia-compiler-304.135'
Package 'libnvidia-legacy-304xx-cuda1-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libnvidia-legacy-304xx-glcore' instead of 'libnvidia-glcore-304.135'
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-driver-bin' instead of 'nvidia-driver-bin-304.135'
Package 'nvidia-legacy-304xx-driver-libs-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support' instead of 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support--v1'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms' instead of 'nvidia-legacy-340xx-kernel-340.102'
Package 'libnvidia-legacy-340xx-cuda1-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'libnvidia-legacy-340xx-glcore' instead of 'libnvidia-glcore-340.102'
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-alternative' instead of 'nvidia-legacy-340xx-alternative--kmod-alias'
Package 'nvidia-legacy-340xx-driver-libs-i386' is not installed, so not removed
Note, selecting 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support' instead of 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support--v1'
Package 'boinc-nvidia-cuda' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-xconfig' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-doc' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-toolkit' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-3.16.0-4-amd64' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-amd64' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-dummy' is not installed, so not removed
Package 'boinc-client-nvidia-cuda' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-modprobe' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-persistenced' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-legacy-304xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-legacy-340xx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-installer-cleanup' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-common' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-support' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-doc' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-gdb' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-toolkit' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-nsight' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-visual-profiler' is not installed, so not removed
Package 'libegl-nvidia0' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-glvnd-nvidia-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-glvnd-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgles-nvidia1' is not installed, so not removed
Package 'libgles-nvidia2' is not installed, so not removed
Package 'libglx-nvidia0' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-cfg1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-compiler' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-egl-wayland' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-eglcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-encode1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-fatbinaryloader' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-fbc1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-glcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-ifr1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-ml1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-ptxjitcompiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-alternative' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-mps' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-detect' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-driver' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-driver-bin' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-driver-libs' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-egl-common' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-egl-icd' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-dkms' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-source' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-support' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-check' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-common' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-icd' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-smi' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-vdpau-driver' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-vulkan-common' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-vulkan-icd' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-304xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-cfg1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-compiler' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-cuda1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-glcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-ml1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-304xx-nvcuvid1' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-alternative' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-driver' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-driver-bin' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-driver-libs' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-kernel-source' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-kernel-support' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-opencl-icd' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-smi' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-304xx-vdpau-driver' is not installed, so not removed
Package 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' is not installed, so not removed
Package 'libegl1-nvidia-legacy-340xx' is not installed, so not removed
Package 'libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx' is not installed, so not removed
Package 'libgles1-nvidia-legacy-340xx' is not installed, so not removed
Package 'libgles2-nvidia-legacy-340xx' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-cfg1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-compiler' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-cuda1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-eglcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-encode1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-fbc1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-glcore' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-ifr1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-ml1' is not installed, so not removed
Package 'libnvidia-legacy-340xx-nvcuvid1' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-alternative' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-driver' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-driver-bin' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-driver-libs' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-kernel-source' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-kernel-support' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-opencl-icd' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-smi' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver' is not installed, so not removed
Package 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.


Κώδικας: Επιλογή όλων
/etc/init.d/gdm3 stop
[ ok ] Stopping gdm3 (via systemctl): gdm3.service.


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get autoremove -y && apt-get autoclean -y && apt-get clean -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done


Κώδικας: Επιλογή όλων
stop lightdm
bash: stop: command not found


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get install xserver-xorg-video-nouveau
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
xserver-xorg-video-nouveau is already the newest version.
xserver-xorg-video-nouveau set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get purge bumblebee
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Package 'bumblebee' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.


Κώδικας: Επιλογή όλων
/etc/init.d/gdm3 stop
[ ok ] Stopping gdm3 (via systemctl): gdm3.service.


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get install --reinstall xserver-xorg
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 110 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.gr.debian.org/debian/ jessie/main xserver-xorg amd64 1:7.7+7 [110 kB]
Fetched 110 kB in 3s (34.2 kB/s)       
(Reading database ... 337265 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../xserver-xorg_1%3a7.7+7_amd64.deb ...
Unpacking xserver-xorg (1:7.7+7) over (1:7.7+7) ...
Setting up xserver-xorg (1:7.7+7) ...


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-nouveau
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 311 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.gr.debian.org/debian/ jessie/main xserver-xorg-video-nouveau amd64 1:1.0.11-1 [311 kB]
Fetched 311 kB in 2s (138 kB/s)                     
(Reading database ... 337265 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../xserver-xorg-video-nouveau_1%3a1.0.11-1_amd64.deb ...
Unpacking xserver-xorg-video-nouveau (1:1.0.11-1) over (1:1.0.11-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up xserver-xorg-video-nouveau (1:1.0.11-1) ...


Κώδικας: Επιλογή όλων
killall Xorg
Xorg: no process found


Κώδικας: Επιλογή όλων
X -configure

X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux TassosPc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.51-3 (2017-12-13) x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=6db966e5-4375-4da4-ad2a-3b586ff5f0de ro quiet
Build Date: 14 October 2017  10:41:31AM
xorg-server 2:1.16.4-1+deb8u2 (http://www.debian.org/support)
Current version of pixman: 0.32.6
   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
   to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jan 21 15:21:39 2018
List of video drivers:
   sisusb
   radeon
   cirrus
   siliconmotion
   nouveau
   trident
   fbdev
   r128
   openchrome
   tdfx
   neomagic
   savage
   ati
   qxl
   intel
   mga
   vmware
   mach64
   vesa
   modesetting
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"


Xorg detected your mouse at device /dev/input/mice.
Please check your config if the mouse is still not
operational, as by default Xorg tries to autodetect
the protocol.

Your xorg.conf file is /root/xorg.conf.new

To test the server, run 'X -config /root/xorg.conf.new'

(EE) Server terminated with error (2). Closing log file.


Κώδικας: Επιλογή όλων
dpkg-reconfigure xserver-xorg


Και αφού έκανα τα παραπάνω και διάβαζα παράλληλα αυτά εδώ ( ευχαριστώ @Maras ):

Σκέφτηκα να πάω να ελέγξω αν έχουν ξεμείνει στο σύστημα μου "αποκαΐδια" των οδηγών της nVidia. Και νομίζω αυτό είναι το βήμα που πραγματικά έλυσε το πρόβλημα μου ( όλα τα παραπάνω αν δείτε τα είχα κάνει ήδη ), οπότε και έκανα τα παρακάτω :

Κώδικας: Επιλογή όλων
cd /etc/modules-load.d/


Κώδικας: Επιλογή όλων
ls -alh
total 20K
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jun 24  2017 .
drwxr-xr-x 155 root root  12K Jan 19 12:55 ..
-rw-r--r--   1 root root  119 Dec 15  2015 cups-filters.conf
lrwxrwxrwx   1 root root   10 Apr  9  2017 modules.conf -> ../modules


Κώδικας: Επιλογή όλων
aptitude purge nvidia-kernel-dkms nvidia-glx
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.


Κώδικας: Επιλογή όλων
cd /etc/X11/


Κώδικας: Επιλογή όλων
ls -l
total 84
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 app-defaults
-rw-r--r-- 1 root root    15 Apr 20  2016 default-display-manager
drwxr-xr-x 6 root root  4096 Apr 20  2016 fonts
-rw-r--r-- 1 root root 17394 Sep 26  2013 rgb.txt
lrwxrwxrwx 1 root root    13 Apr 20  2016 X -> /usr/bin/Xorg
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 xinit
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Jun  6  2014 xkb
-rw-r--r-- 1 root root  1306 Jan 19 12:32 xorg.conf
-rw-r--r-- 1 root root  1299 Jan 19 12:32 xorg.conf.backup
-rw-r--r-- 1 root root     0 Jun 24  2017 xorg.conf.nvidia-xconfig-original
-rwxr-xr-x 1 root root   709 Sep 26  2013 Xreset
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 Xreset.d
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 Xresources
-rwxr-xr-x 1 root root  3517 Sep 26  2013 Xsession
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Jan 22  2017 Xsession.d
-rw-r--r-- 1 root root   265 Sep 26  2013 Xsession.options
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 xsm
-rw-r--r-- 1 root root    13 Nov  8  2014 XvMCConfig
-rw-r--r-- 1 root root   601 Apr 20  2016 Xwrapper.config


και εδώ ο βιαστικός - χαζός δεν είχα προσέξει πως υπήρχε ήδη ένα αρχείο «xorg.conf.backup» και έτσι πήγα και έκανα

Κώδικας: Επιλογή όλων
mv xorg.conf xorg.conf.backup


Αν το είχα προσέξει θα το έκανα «mv xorg.conf xorg.conf.backup1», πάντως ήθελα να μην υπάρχει αρχείο «xorg.conf».
Αμέσως μόλις το πρόσεξα, είπα «οκ, συγχαρητήρια, τώρα μπορεί να τα έκανα ακόμη χειρότερα τα πράγματα». Τέλος πάντων προχώρησα όμως ( τι άλλο να έκανα )

Κώδικας: Επιλογή όλων
ls -alh
total 96K
drwxr-xr-x  10 root root 4.0K Jan 21 15:24 .
drwxr-xr-x 155 root root  12K Jan 19 12:55 ..
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Apr 20  2016 app-defaults
-rw-r--r--   1 root root   15 Apr 20  2016 default-display-manager
drwxr-xr-x   6 root root 4.0K Apr 20  2016 fonts
-rw-r--r--   1 root root  17K Sep 26  2013 rgb.txt
lrwxrwxrwx   1 root root   13 Apr 20  2016 X -> /usr/bin/Xorg
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Apr 20  2016 xinit
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jun  6  2014 xkb
-rw-r--r--   1 root root 1.3K Jan 19 12:32 xorg.conf.backup
-rw-r--r--   1 root root    0 Jun 24  2017 xorg.conf.nvidia-xconfig-original
-rwxr-xr-x   1 root root  709 Sep 26  2013 Xreset
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Apr 20  2016 Xreset.d
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Apr 20  2016 Xresources
-rwxr-xr-x   1 root root 3.5K Sep 26  2013 Xsession
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jan 22  2017 Xsession.d
-rw-r--r--   1 root root  265 Sep 26  2013 Xsession.options
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Apr 20  2016 xsm
-rw-r--r--   1 root root   13 Nov  8  2014 XvMCConfig
-rw-r--r--   1 root root  601 Apr 20  2016 Xwrapper.config


Οπότε και προσέχω τώρα πως υπάρχει ένα αποκαΐδι της nVidia, ονόματι «xorg.conf.nvidia-xconfig-original», οπότε και αμέσως το διέγραψα :

Κώδικας: Επιλογή όλων
rm xorg.conf.nvidia-xconfig-original


Κώδικας: Επιλογή όλων
ls -l
total 80
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 app-defaults
-rw-r--r-- 1 root root    15 Apr 20  2016 default-display-manager
drwxr-xr-x 6 root root  4096 Apr 20  2016 fonts
-rw-r--r-- 1 root root 17394 Sep 26  2013 rgb.txt
lrwxrwxrwx 1 root root    13 Apr 20  2016 X -> /usr/bin/Xorg
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 xinit
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Jun  6  2014 xkb
-rw-r--r-- 1 root root  1306 Jan 19 12:32 xorg.conf.backup
-rwxr-xr-x 1 root root   709 Sep 26  2013 Xreset
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 Xreset.d
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 Xresources
-rwxr-xr-x 1 root root  3517 Sep 26  2013 Xsession
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Jan 22  2017 Xsession.d
-rw-r--r-- 1 root root   265 Sep 26  2013 Xsession.options
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 20  2016 xsm
-rw-r--r-- 1 root root    13 Nov  8  2014 XvMCConfig
-rw-r--r-- 1 root root   601 Apr 20  2016 Xwrapper.config


και τέλος έκανα την τρομερή και ελπιδοφόρα επανεκκίνηση :

Κώδικας: Επιλογή όλων
reboot


Έπεται για καλή μου τύχη, επιτέλους το Debian GNU/Linux εκκίνησε κανονικά και αμέσως φόρτωσε το γραφικό του περιβάλλον!!
:) :clap: :D :shock: :thumbup: :mrgreen: :bow:


Έτρεξα και ( έτσι για να δω ) και τις παρακάτω εντολές :

Κώδικας: Επιλογή όλων
lspci -nnk | grep -iA2 vga
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G96M [GeForce 9600M GT] [10de:0649] (rev a1)
   Subsystem: Hewlett-Packard Company Device [103c:3603]
   Kernel driver in use: nouveau


Κώδικας: Επιλογή όλων
lsmod | grep nouveau
nouveau              1122508  3
mxm_wmi                12515  1 nouveau
ttm                    77940  1 nouveau
drm_kms_helper         49210  1 nouveau
drm                   249998  6 ttm,drm_kms_helper,nouveau
i2c_algo_bit           12751  1 nouveau
wmi                    17339  3 hp_wmi,mxm_wmi,nouveau
video                  22169  1 nouveau
button                 12909  1 nouveau
i2c_core               46012  7 drm,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,nouveau,videodev


Πλέον εκκινεί λοιπόν άψογα και το γραφικό περιβάλλον με τους ανοιχτούς οδηγούς! :D
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για το ενδιαφέρον και την βοήθεια! :)