Δημοσιεύτηκε: 24 Ιουν 2018, 21:09
από Tassos10
Τελικά βρήκα την λύση, χάρης τον φίλο «gnugr» από το #debian-gr IRC του OFTC.
Ακολούθησα τα παρακάτω βήματα :

Κώδικας: Επιλογή όλων
lspci -nn | grep -i VGA
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G96M [GeForce 9600M GT] [10de:0649] (rev a1)εγκατάσταση των linux-headers:
Κώδικας: Επιλογή όλων
apt install linux-headers-$(uname -r)

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  linux-headers-3.16.0-6-common linux-kbuild-3.16
The following NEW packages will be installed:
  linux-headers-3.16.0-6-amd64 linux-headers-3.16.0-6-common linux-kbuild-3.16
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 5,230 kB of archives.
After this operation, 25.6 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] yes
Get:1 http://ftp.gr.debian.org/debian/ jessie/main linux-headers-3.16.0-6-common amd64 3.16.56-1+deb8u1 [4,602 kB]
Get:2 http://ftp.gr.debian.org/debian/ jessie/main linux-kbuild-3.16 amd64 3.16.56-1 [176 kB]
Get:3 http://ftp.gr.debian.org/debian/ jessie/main linux-headers-3.16.0-6-amd64 amd64 3.16.56-1+deb8u1 [452 kB]
Fetched 5,230 kB in 2s (2,561 kB/s)               
Selecting previously unselected package linux-headers-3.16.0-6-common.
(Reading database ... 337859 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../linux-headers-3.16.0-6-common_3.16.56-1+deb8u1_amd64.deb ...
Unpacking linux-headers-3.16.0-6-common (3.16.56-1+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package linux-kbuild-3.16.
Preparing to unpack .../linux-kbuild-3.16_3.16.56-1_amd64.deb ......................................]
Unpacking linux-kbuild-3.16 (3.16.56-1) ...
Selecting previously unselected package linux-headers-3.16.0-6-amd64.
Preparing to unpack .../linux-headers-3.16.0-6-amd64_3.16.56-1+deb8u1_amd64.deb ...
Unpacking linux-headers-3.16.0-6-amd64 (3.16.56-1+deb8u1) ...
Setting up linux-headers-3.16.0-6-common (3.16.56-1+deb8u1) ...
Setting up linux-kbuild-3.16 (3.16.56-1) ...
Setting up linux-headers-3.16.0-6-amd64 (3.16.56-1+deb8u1) ...
Examining /etc/kernel/header_postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 3.16.0-6-amd64


Κώδικας: Επιλογή όλων
nvidia-detect

Detected NVIDIA GPUs:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G96M [GeForce 9600M GT] [10de:0649] (rev a1)
Your card is supported by the default drivers and legacy driver series 304.
It is recommended to install the
    nvidia-driver
package.


Η κάρτα μου («GeForce 9600M GT») βρισκόταν εδώ :
https://packages.debian.org/sid/nvidia- ... 0xx-driver

Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-cache policy nvidia-legacy-340xx-driver

nvidia-legacy-340xx-driver:
  Installed: (none)
  Candidate: 340.106-2~deb9u1~bpo8+1
  Version table:
     340.106-2~deb9u1~bpo8+1 0
        100 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free amd64 Packages


Κώδικας: Επιλογή όλων
apt-cache policy nvidia-legacy-340xx-driver?
nvidia-legacy-340xx-driver-bin:
  Installed: (none)
  Candidate: 340.106-2~deb9u1~bpo8+1
  Version table:
     340.106-2~deb9u1~bpo8+1 0
        100 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free amd64 Packages
nvidia-legacy-340xx-driver:
  Installed: (none)
  Candidate: 340.106-2~deb9u1~bpo8+1
  Version table:
     340.106-2~deb9u1~bpo8+1 0
        100 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free amd64 Packages
nvidia-legacy-340xx-driver-libs:
  Installed: (none)
  Candidate: 340.106-2~deb9u1~bpo8+1
  Version table:
     340.106-2~deb9u1~bpo8+1 0
        100 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free amd64 Packages
nvidia-legacy-340xx-driver-libs-i386:
  Installed: (none)
  Candidate: (none)
  Version table:


Εγκατάσταση.
Κώδικας: Επιλογή όλων
apt install -t jessie-backports nvidia-legacy-340xx-driver


Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  dkms glx-alternative-mesa glx-alternative-nvidia glx-diversions libegl1-nvidia-legacy-340xx libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx
  libgles1-nvidia-legacy-340xx libgles2-nvidia-legacy-340xx libnvidia-legacy-340xx-cfg1 libnvidia-legacy-340xx-eglcore
  libnvidia-legacy-340xx-glcore libnvidia-legacy-340xx-ml1 nvidia-installer-cleanup nvidia-kernel-common nvidia-legacy-340xx-alternative
  nvidia-legacy-340xx-driver-bin nvidia-legacy-340xx-driver-libs nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms nvidia-legacy-340xx-kernel-support
  nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver nvidia-modprobe nvidia-persistenced nvidia-settings-legacy-340xx nvidia-support update-glx
  xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx
Suggested packages:
  python3-apport nvidia-driver
Recommended packages:
  nvidia-legacy-340xx-driver-libs-i386
The following NEW packages will be installed:
  dkms glx-alternative-mesa glx-alternative-nvidia glx-diversions libegl1-nvidia-legacy-340xx libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx
  libgles1-nvidia-legacy-340xx libgles2-nvidia-legacy-340xx libnvidia-legacy-340xx-cfg1 libnvidia-legacy-340xx-eglcore
  libnvidia-legacy-340xx-glcore libnvidia-legacy-340xx-ml1 nvidia-installer-cleanup nvidia-kernel-common nvidia-legacy-340xx-alternative
  nvidia-legacy-340xx-driver nvidia-legacy-340xx-driver-bin nvidia-legacy-340xx-driver-libs nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms
  nvidia-legacy-340xx-kernel-support nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver nvidia-modprobe nvidia-persistenced nvidia-settings-legacy-340xx
  nvidia-support update-glx xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx
0 upgraded, 27 newly installed, 0 to remove and 211 not upgraded.
Need to get 24.6 MB of archives.
After this operation, 138 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] yes
Get:1 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib update-glx amd64 0.8.3~deb9u1~bpo8+1 [9,840 B]
Get:2 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib glx-alternative-mesa amd64 0.8.3~deb9u1~bpo8+1 [9,254 B]
Get:3 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib nvidia-installer-cleanup amd64 20151021+1~bpo8+1 [20.6 kB]
Get:4 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib glx-diversions amd64 0.8.3~deb9u1~bpo8+1 [11.7 kB]
Get:5 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib glx-alternative-nvidia amd64 0.8.3~deb9u1~bpo8+1 [10.6 kB]
Get:6 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free nvidia-legacy-340xx-alternative amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [79.5 kB]
Get:7 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free libnvidia-legacy-340xx-glcore amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [6,972 kB]
Get:8 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib nvidia-support amd64 20151021+1~bpo8+1 [21.3 kB]
Get:9 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [471 kB]
Get:10 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free libnvidia-legacy-340xx-eglcore amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [6,937 kB]
Get:11 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free libegl1-nvidia-legacy-340xx amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [229 kB]
Get:12 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free nvidia-legacy-340xx-driver-libs amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [77.5 kB]
Get:13 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free libnvidia-legacy-340xx-ml1 amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [357 kB]
Get:14 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free nvidia-legacy-340xx-driver-bin amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [159 kB]
Get:15 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [2,713 kB]
Get:16 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [915 kB]
Get:17 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main dkms all 2.3-2~bpo8+1 [75.4 kB]                                           
Get:18 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib nvidia-kernel-common amd64 20151021+1~bpo8+1 [10.5 kB]                 
Get:19 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib nvidia-modprobe amd64 358.09-1~bpo8+1 [16.0 kB]                       
Get:20 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free nvidia-legacy-340xx-kernel-support amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [78.2 kB]
Get:21 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [3,984 kB]
Get:22 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free nvidia-legacy-340xx-driver amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [364 kB]     
Get:23 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib nvidia-settings-legacy-340xx amd64 340.98-1~bpo8+1 [741 kB]           
Get:24 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free libgles1-nvidia-legacy-340xx amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [93.2 kB] 
Get:25 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free libgles2-nvidia-legacy-340xx amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [95.8 kB] 
Get:26 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free libnvidia-legacy-340xx-cfg1 amd64 340.106-2~deb9u1~bpo8+1 [134 kB]   
Get:27 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/contrib nvidia-persistenced amd64 358.09-1~bpo8+1 [19.9 kB]                   
Fetched 24.6 MB in 10s (2,421 kB/s)                                                                                                       
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package update-glx.
(Reading database ... 348676 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../update-glx_0.8.3~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking update-glx (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package glx-alternative-mesa.
Preparing to unpack .../glx-alternative-mesa_0.8.3~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking glx-alternative-mesa (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-installer-cleanup.
Preparing to unpack .../nvidia-installer-cleanup_20151021+1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-installer-cleanup (20151021+1~bpo8+1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up nvidia-installer-cleanup (20151021+1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package glx-diversions.
(Reading database ... 348759 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../glx-diversions_0.8.3~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking glx-diversions (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package glx-alternative-nvidia.
Preparing to unpack .../glx-alternative-nvidia_0.8.3~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking glx-alternative-nvidia (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-legacy-340xx-alternative.
Preparing to unpack .../nvidia-legacy-340xx-alternative_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-legacy-340xx-alternative (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package libnvidia-legacy-340xx-glcore:amd64.
Preparing to unpack .../libnvidia-legacy-340xx-glcore_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking libnvidia-legacy-340xx-glcore:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-support.
Preparing to unpack .../nvidia-support_20151021+1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-support (20151021+1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx:amd64.
Preparing to unpack .../libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package libnvidia-legacy-340xx-eglcore:amd64.
Preparing to unpack .../libnvidia-legacy-340xx-eglcore_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking libnvidia-legacy-340xx-eglcore:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package libegl1-nvidia-legacy-340xx:amd64.
Preparing to unpack .../libegl1-nvidia-legacy-340xx_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking libegl1-nvidia-legacy-340xx:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-legacy-340xx-driver-libs:amd64.
Preparing to unpack .../nvidia-legacy-340xx-driver-libs_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-legacy-340xx-driver-libs:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package libnvidia-legacy-340xx-ml1:amd64.
Preparing to unpack .../libnvidia-legacy-340xx-ml1_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking libnvidia-legacy-340xx-ml1:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-legacy-340xx-driver-bin.
Preparing to unpack .../nvidia-legacy-340xx-driver-bin_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-legacy-340xx-driver-bin (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx.
Preparing to unpack .../xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver:amd64.
Preparing to unpack .../nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package dkms.
Preparing to unpack .../dkms_2.3-2~bpo8+1_all.deb ...
Unpacking dkms (2.3-2~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-kernel-common.
Preparing to unpack .../nvidia-kernel-common_20151021+1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-kernel-common (20151021+1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-modprobe.
Preparing to unpack .../nvidia-modprobe_358.09-1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-modprobe (358.09-1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-legacy-340xx-kernel-support.
Preparing to unpack .../nvidia-legacy-340xx-kernel-support_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-legacy-340xx-kernel-support (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms.
Preparing to unpack .../nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-legacy-340xx-driver.
Preparing to unpack .../nvidia-legacy-340xx-driver_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-legacy-340xx-driver (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-settings-legacy-340xx.
Preparing to unpack .../nvidia-settings-legacy-340xx_340.98-1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-settings-legacy-340xx (340.98-1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package libgles1-nvidia-legacy-340xx:amd64.
Preparing to unpack .../libgles1-nvidia-legacy-340xx_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking libgles1-nvidia-legacy-340xx:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package libgles2-nvidia-legacy-340xx:amd64.
Preparing to unpack .../libgles2-nvidia-legacy-340xx_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking libgles2-nvidia-legacy-340xx:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package libnvidia-legacy-340xx-cfg1:amd64.
Preparing to unpack .../libnvidia-legacy-340xx-cfg1_340.106-2~deb9u1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking libnvidia-legacy-340xx-cfg1:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-persistenced.
Preparing to unpack .../nvidia-persistenced_358.09-1~bpo8+1_amd64.deb ...
Unpacking nvidia-persistenced (358.09-1~bpo8+1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6) ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Processing triggers for menu (2.1.47) ...
Setting up update-glx (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up glx-alternative-mesa (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up glx-diversions (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up libnvidia-legacy-340xx-glcore:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-support (20151021+1~bpo8+1) ...
Setting up libnvidia-legacy-340xx-eglcore:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up dkms (2.3-2~bpo8+1) ...
Installing new version of config file /etc/dkms/framework.conf ...
Setting up nvidia-modprobe (358.09-1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-persistenced (358.09-1~bpo8+1) ...
Processing triggers for glx-alternative-mesa (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/mesa-diverted to provide /usr/lib/glx (glx) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/mesa-diverted to provide /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so-master (libGL.so-master) in auto mode
Setting up glx-alternative-nvidia (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Processing triggers for glx-alternative-nvidia (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-kernel-common (20151021+1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-legacy-340xx-alternative (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Processing triggers for nvidia-legacy-340xx-alternative (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/nvidia/legacy-340xx to provide /usr/lib/nvidia/nvidia (nvidia) in auto mode
Setting up libegl1-nvidia-legacy-340xx:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up libnvidia-legacy-340xx-ml1:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-legacy-340xx-driver-bin (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-legacy-340xx-kernel-support (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-settings-legacy-340xx (340.98-1~bpo8+1) ...
Setting up libgles1-nvidia-legacy-340xx:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up libgles2-nvidia-legacy-340xx:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up libnvidia-legacy-340xx-cfg1:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Setting up nvidia-legacy-340xx-driver-libs:amd64 (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Processing triggers for nvidia-legacy-340xx-alternative (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
update-alternatives: updating alternative /usr/lib/nvidia/legacy-340xx because link group nvidia has changed slave links
Setting up nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Loading new nvidia-legacy-340xx-340.106 DKMS files...
Building for 3.16.0-6-amd64
Building initial module for 3.16.0-6-amd64
Done.

nvidia-legacy-340xx:
Running module version sanity check.
- Original module
   - No original module exists within this kernel
- Installation
   - Installing to /lib/modules/3.16.0-6-amd64/updates/dkms/

nvidia-legacy-340xx-uvm.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
   - No original module exists within this kernel
- Installation
   - Installing to /lib/modules/3.16.0-6-amd64/updates/dkms/

depmod...

DKMS: install completed.
Setting up nvidia-legacy-340xx-driver (340.106-2~deb9u1~bpo8+1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Processing triggers for update-glx (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
Processing triggers for glx-alternative-nvidia (0.8.3~deb9u1~bpo8+1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/nvidia to provide /usr/lib/glx (glx) in auto mode
Processing triggers for menu (2.1.47) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.120+deb8u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-6-amd64
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168g-3.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168g-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8106e-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8106e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8411-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8411-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8402-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8105e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-3.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r8169Μου έβγαλε και αυτό το μήνυμα ( και πάτησα οκ - δεν είχα άλλη επιλογή - ) :

Conflicting nouveau kernel module loaded

The free nouveau kernel module is currently loaded and conflicts with the non-free nvidia kernel module.
The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation has finished.
okΤέλος πριν την επανεκκίνηση, η σημαντική ρύθμιση:
Κώδικας: Επιλογή όλων
mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d ; echo -e 'Section "Device"\n\tIdentifier "My GPU"\n\tDriver "nvidia"\nEndSection' > /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf