Δημοσιεύτηκε: 05 Αύγ 2018, 07:20
από anagnost
Καλημέρα,

ευχαριστώ για την απάντηση.

df
Κώδικας: Επιλογή όλων
ubuntu@ubuntu:~$ df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             4003992       0   4003992   0% /dev
tmpfs             805036    1748    803288   1% /run
/dev/sdb         1876800 1876800         0 100% /cdrom
/dev/loop0       1788544 1788544         0 100% /rofs
/cow             4025176  336416   3688760   9% /
tmpfs            4025176   10728   4014448   1% /dev/shm
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs            4025176       0   4025176   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            4025176       0   4025176   0% /tmp
tmpfs             805032      48    804984   1% /run/user/999
/dev/loop1         88704   88704         0 100% /snap/core/4486
/dev/loop2        143488  143488         0 100% /snap/gnome-3-26-1604/59
/dev/loop3          1664    1664         0 100% /snap/gnome-calculator/154
/dev/loop4         12544   12544         0 100% /snap/gnome-characters/69
/dev/loop5         21504   21504         0 100% /snap/gnome-logs/25
/dev/loop6          3456    3456         0 100% /snap/gnome-system-monitor/36


sudo fdisk -l
Κώδικας: Επιλογή όλων
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1831378944 bytes, 3576912 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop1: 86.6 MiB, 90759168 bytes, 177264 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop2: 140 MiB, 146841600 bytes, 286800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop3: 1.6 MiB, 1691648 bytes, 3304 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop4: 12.2 MiB, 12804096 bytes, 25008 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop5: 21 MiB, 22003712 bytes, 42976 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop6: 3.3 MiB, 3411968 bytes, 6664 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 397EFDED-85D5-40C3-A5D4-63A6E057BE78

Device          Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sda1        2048     534527     532480   260M EFI System
/dev/sda2      534528     567295      32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda3      567296 1023938559 1023371264   488G Microsoft basic data
/dev/sda4  1924198400 1926205439    2007040   980M Windows recovery environment
/dev/sda5  1926205440 1953511423   27305984    13G Microsoft basic data
/dev/sda6  1023938560 1180188671  156250112  74.5G Linux filesystem
/dev/sda7  1180188672 1203625983   23437312  11.2G Linux swap
/dev/sda8  1203625984 1924198399  720572416 343.6G Linux filesystem

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 2063597568 bytes, 4030464 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2b192737

Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *          0 3753599 3753600  1.8G  0 Empty
/dev/sdb2       3672780 3677451    4672  2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)