Δημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 01:11
από Tasos
Κώδικας: Επιλογή όλων
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo apt update
[sudo] password for tasos:
Hit:1 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Φέρε:2 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Φέρε:3 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Φέρε:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Μεταφορτώθηκαν 252 kB σε 6s (44,5 kB/s)     
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων       
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
32 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$
Κώδικας: Επιλογή όλων
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo apt install grub-pc grub-gfxpayload-lists
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
  grub-gfxpayload-lists grub-pc
0 αναβαθμίστηκαν, 2 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 32 δεν αναβαθμίζονται.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 0 B/141 kB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 622 kB χώρου από το δίσκο.
Προρύθμιση πακέτων ...
Selecting previously unselected package grub-pc.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 239401 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../grub-pc_2.02-2ubuntu8.12_amd64.deb ...
Unpacking grub-pc (2.02-2ubuntu8.12) ...
Selecting previously unselected package grub-gfxpayload-lists.
Preparing to unpack .../grub-gfxpayload-lists_0.7_amd64.deb ...
Unpacking grub-gfxpayload-lists (0.7) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Γίνεται εγκατάσταση grub-gfxpayload-lists (0.7) ...
Γίνεται εγκατάσταση grub-pc (2.02-2ubuntu8.12) ...
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.########################...........]
Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-45-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-44-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-44-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-43-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows 7 on /dev/sda1

Progress: [ 82%] [########################################################################################################........................]