Δημοσιεύτηκε: 04 Μαρ 2019, 23:10
από Tasos
Εδωσα edit results, και αυτο ειναι το αποτελεσμα.


Κώδικας: Επιλογή όλων
# This is an example configuration file for the LVM2 system.
# It contains the default settings that would be used if there was no
# /etc/lvm/lvm.conf file.
#
# Refer to 'man lvm.conf' for further information including the file layout.
#
# Refer to 'man lvm.conf' for information about how settings configured in
# this file are combined with built-in values and command line options to
# arrive at the final values used by LVM.
#
# Refer to 'man lvmconfig' for information about displaying the built-in
# and configured values used by LVM.
#
# If a default value is set in this file (not commented out), then a
# new version of LVM using this file will continue using that value,
# even if the new version of LVM changes the built-in default value.
#
# To put this file in a different directory and override /etc/lvm set
# the environment variable LVM_SYSTEM_DIR before running the tools.
#
# N.B. Take care that each setting only appears once if uncommenting
# example settings in this file.


# Configuration section config.
# How LVM configuration settings are handled.
config {

        # Configuration option config/checks.
        # If enabled, any LVM configuration mismatch is reported.
        # This implies checking that the configuration key is understood by
        # LVM and that the value of the key is the proper type. If disabled,
        # any configuration mismatch is ignored and the default value is used
        # without any warning (a message about the configuration key not being
        # found is issued in verbose mode only).