Δημοσιεύτηκε: 07 Αύγ 2019, 12:48
από joe iwannou
Το πρόβλημα το είχα και πριν.
Επανεκκινοὺσε το σύστημα και κάποια στιγμή δεν εκκινούσε καθόλου.
Ο μάστορας μου είπε ότι ήταν η μπαταρία και μετά όλα καλά μέχρι χθες που το ξανάκανε 2 φόρες.
Ο σκληρός που φορτώνει είναι σε καλή κατάσταση.
Επίσης οι θερμοκρασίες είναι 35-36 σε κατάσταση ηρεμίας και βλέπω αύξηση λογική μόνο όταν είμαι στο ίντερνετ.
Τέλος βλέποντας απαντήσεις σε παρόμοιο πρόβλημα ανεβάζω αποτελέσματα
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat /var/log/Xorg.0.log.old
cat /var/log/Xorg.0.logauth.log


Xorg.0.log.old


Κώδικας: Επιλογή όλων
[    33.072] (II) modeset(0): #5: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
[    33.072] (II) modeset(0): #6: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    33.072] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    33.072] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[    33.072] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    33.072] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    33.072] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    33.072] (II) modeset(0): clock: 85.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[    33.072] (II) modeset(0): h_active: 1366  h_sync: 1436  h_sync_end 1579 h_blank_end 1792 h_border: 0
[    33.073] (II) modeset(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 774 v_blanking: 798 v_border: 0
[    33.073] (II) modeset(0): Ranges: V min: 60 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 175 MHz
[    33.073] (II) modeset(0): Monitor name: T22C300
[    33.073] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[    33.073] (II) modeset(0):    00ffffffffffff004c2db10a30334354
[    33.073] (II) modeset(0):    3416010368301b782a2621a65555a028
[    33.073] (II) modeset(0):    0d5054bdef80714f81c0810081809500
[    33.073] (II) modeset(0):    a9c0b3000101023a801871382d40582c
[    33.073] (II) modeset(0):    4500dd0c1100001e662156aa51001e30
[    33.073] (II) modeset(0):    468f3300dd0c1100001e000000fd003c
[    33.073] (II) modeset(0):    4b1e5111000a202020202020000000fc
[    33.073] (II) modeset(0):    00543232433330300a202020202000b0
[    33.073] (II) modeset(0): Printing probed modes for output VGA-1
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x59.8   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    33.082] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[    33.082] (II) modeset(0): Output VGA-1 connected
[    33.082] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[    33.082] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[    33.082] (II) modeset(0): Output VGA-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[    33.082] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    33.082] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[    33.082] (II) Loading sub module "fb"
[    33.082] (II) LoadModule: "fb"
[    33.082] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    33.083] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    33.083]    compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    33.083]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    33.083] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    33.083] (II) Unloading fbdev
[    33.083] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    33.083] (II) Unloading fbdevhw
[    33.083] (II) UnloadModule: "vesa"
[    33.083] (II) Unloading vesa
[    33.083] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    33.115] (==) modeset(0): Backing store enabled
[    33.115] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[    33.115] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    33.123] (==) modeset(0): DPMS enabled
[    33.124] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[    33.124] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    33.124] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: i965
[    33.124] (--) RandR disabled
[    33.155] (II) SELinux: Disabled on system
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[    33.165] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[    33.165] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[    33.165] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    33.198] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[    33.198] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[    33.297] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[    33.297] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.297] (II) LoadModule: "libinput"
[    33.297] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    33.397] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    33.397]    compiled for 1.19.6, module version = 0.27.1
[    33.397]    Module class: X.Org XInput Driver
[    33.397]    ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    33.397] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    33.397] (**) Power Button: always reports core events
[    33.397] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    33.398] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.398] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.398] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    33.398] (II) event1  - Power Button: device removed
[    33.412] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[    33.412] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    33.412] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.412] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.412] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.412] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    33.436] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.436] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    33.436] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event2)
[    33.436] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.436] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    33.436] (**) Video Bus: always reports core events
[    33.436] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    33.436] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.437] (II) event2  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.437] (II) event2  - Video Bus: device is a keyboard
[    33.437] (II) event2  - Video Bus: device removed
[    33.452] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2/event2"
[    33.452] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    33.452] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.452] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.452] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.452] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    33.452] (II) event2  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.452] (II) event2  - Video Bus: device is a keyboard
[    33.453] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    33.453] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.453] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    33.453] (**) Power Button: always reports core events
[    33.453] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    33.453] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.453] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.453] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    33.453] (II) event0  - Power Button: device removed
[    33.468] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    33.468] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    33.468] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.468] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.468] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.468] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    33.469] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.469] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    33.469] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event11)
[    33.469] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.469] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.470] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event12)
[    33.470] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.470] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.470] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event13)
[    33.470] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.470] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.471] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event14)
[    33.471] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.471] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.471] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event15)
[    33.471] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.471] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.472] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard (/dev/input/event3)
[    33.472] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.472] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[    33.472] (**) SONiX USB Keyboard: always reports core events
[    33.472] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    33.472] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.473] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.473] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[    33.473] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device removed
[    33.496] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:0C45:760B.0001/input/input3/event3"
[    33.496] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[    33.496] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.496] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.496] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.496] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    33.496] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.496] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[    33.496] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard (/dev/input/event4)
[    33.496] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.497] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[    33.497] (**) SONiX USB Keyboard: always reports core events
[    33.497] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    33.497] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.497] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.497] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[    33.497] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: device removed
[    33.512] (II) libinput: SONiX USB Keyboard: needs a virtual subdevice
[    33.512] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:0C45:760B.0002/input/input4/event4"
[    33.512] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard" (type: MOUSE, id 10)
[    33.512] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    33.512] (**) SONiX USB Keyboard: (accel) selected scheme none/0
[    33.512] (**) SONiX USB Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[    33.512] (**) SONiX USB Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[    33.512] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.512] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[    33.513] (II) config/udev: Adding input device  USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/event5)
[    33.513] (**)  USB OPTICAL MOUSE: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    33.513] (II) Using input driver 'libinput' for ' USB OPTICAL MOUSE'
[    33.513] (**)  USB OPTICAL MOUSE: always reports core events
[    33.513] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    33.513] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.572] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[    33.572] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[    33.572] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: device removed
[    33.604] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-8/3-8:1.0/0003:0000:0538.0003/input/input5/event5"
[    33.604] (II) XINPUT: Adding extended input device " USB OPTICAL MOUSE" (type: MOUSE, id 11)
[    33.604] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    33.604] (**)  USB OPTICAL MOUSE: (accel) selected scheme none/0
[    33.604] (**)  USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration factor: 2.000
[    33.604] (**)  USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration threshold: 4
[    33.664] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[    33.664] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[    33.664] (II) config/udev: Adding input device  USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/mouse0)
[    33.664] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.664] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.664] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event10)
[    33.664] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.664] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.665] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event6)
[    33.665] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.665] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.665] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event7)
[    33.665] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.665] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.665] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event8)
[    33.665] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.665] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.665] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event9)
[    33.665] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.665] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.674] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.674] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[    33.674] (**) SONiX USB Keyboard: always reports core events
[    33.674] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    33.674] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    33.674] (II) libinput: SONiX USB Keyboard: is a virtual subdevice
[    33.674] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:0C45:760B.0002/input/input4/event4"
[    33.674] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[    33.674] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.674] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.674] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.674] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    50.342] (II) modeset(0): EDID vendor "SAM", prod id 2737
[    50.343] (II) modeset(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    50.343] (II) modeset(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    50.343] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): EDID vendor "SAM", prod id 2737
[    50.392] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    50.392] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    50.392] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): EDID vendor "SAM", prod id 2737
[    50.466] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    50.466] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    50.466] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): EDID vendor "SAM", prod id 2737
[    54.260] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    54.260] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    54.260] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[   229.514] (II) event1  - Power Button: device removed
[   229.536] (II) event2  - Video Bus: device removed
[   229.556] (II) event0  - Power Button: device removed
[   229.572] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device removed
[   229.576] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: device removed
[   229.612] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: device removed
[   229.628] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.628] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.628] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.628] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.629] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.629] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.629] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.771] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.


Xorg.0.logauth.log[

cat: /var/log/Xorg.0.logauth.log: No such file or directory


Αν υπαρχει κατι αλλο ειμαι ολος αυτια .
Ευχαριστω