Δημοσιεύτηκε: 10 Αύγ 2019, 20:58
από joe iwannou
Κώδικας: Επιλογή όλων
20 april 2016
sda
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       132364504
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       645
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   072   060   030    Pre-fail  Always       -       19075405
  9 Power_On_Hours          0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       4831
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       815
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       0 0 4
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   065   058   045    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 20/36)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       15
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       832
194 Temperature_Celsius     0x0022   035   042   000    Old_age   Always       -       35 (0 10 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       5292h+39m+56.309s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       4301374901
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       79258301865

10 Αυγ 2019
sda   

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       155234392
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1554
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   075   060   030    Pre-fail  Always       -       41911382
  9 Power_On_Hours          0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       10831
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1813
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       0 0 10
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   059   056   045    Old_age   Always       -       41 (Min/Max 27/41)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       58
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1841
194 Temperature_Celsius     0x0022   041   044   000    Old_age   Always       -       41 (0 4 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       11562h+17m+15.496s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       8282180047
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       566937413470

20 april 2016
sdb
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   135   127   021    Pre-fail  Always       -       6241
  4 Start_Stop_Count        0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       8382
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   076   076   000    Old_age   Always       -       17563
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2175
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       37
193 Load_Cycle_Count        0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       8372
194 Temperature_Celsius     0x0022   112   092   000    Old_age   Always       -       35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0


10 Αυγ 2019
sdb

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   136   119   021    Pre-fail  Always       -       6166
  4 Start_Stop_Count        0x0032   091   091   000    Old_age   Always       -       9374
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   068   068   000    Old_age   Always       -       23816
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3167
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       45
193 Load_Cycle_Count        0x0032   197   197   000    Old_age   Always       -       9364
194 Temperature_Celsius     0x0022   104   092   000    Old_age   Always       -       43
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

Χρησιμοποιώ μόνο τον sdb
Πάω για memtest