Δημοσιεύτηκε: 06 Σεπ 2019, 23:30
από nikos_N
the_eye έγραψε:Δες και αυτό viewtopic.php?f=9&t=19749

Αυτη την διαδικασία την είχα κάνει και παλιότερα όταν ειχα το ίδιο θέμα, όμως τελικά όπως είπα η αιτία ήταν το τροφοδοτικό.
Εδω είναι το σημερινό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου:
Κώδικας: Επιλογή όλων
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-60-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar Green
Device Model:     WDC WD5000AAVS-00ZTB0
Serial Number:    WD-WCASU5845760
LU WWN Device Id: 5 0014ee 1abed53f9
Firmware Version: 01.01B01
User Capacity:    500.106.780.160 bytes [500 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 2.5, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Fri Sep  6 23:21:35 2019 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84)   Offline data collection activity
               was suspended by an interrupting command from host.
               Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:       (13980) seconds.
Offline data collection
capabilities:           (0x7b) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     ( 163) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:     (   5) minutes.
SCT capabilities:           (0x303f)   SCT Status supported.
               SCT Error Recovery Control supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   200   199   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0003   166   160   021    Pre-fail  Always       -       4700
  4 Start_Stop_Count        0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       4972
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000e   200   200   051    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   079   079   000    Old_age   Always       -       15500
10 Spin_Retry_Count        0x0012   100   100   051    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012   100   100   051    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       4638
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       1138
193 Load_Cycle_Count        0x0032   040   040   000    Old_age   Always       -       481268
194 Temperature_Celsius     0x0022   113   099   000    Old_age   Always       -       34
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   199   199   051    Old_age   Offline      -       189

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     14721         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.