Δημοσιεύτηκε: 03 Ιαν 2020, 08:57
από advocate
Δούλεψε κάπως:
Κώδικας: Επιλογή όλων
andreas@andreas:~$ sudo dd if=/home/andreas/bak/image.dd of=/dev/sdc1
[sudo] password for andreas:
60047360+0 εγγραφές μέσα
60047360+0 εγγραφές έξω
30744248320 bytes (31 GB, 29 GiB) copied, 2218,34 s, 13,9 MB/s


αλλά όταν πήγα να ανοίξω το στικάκι από το GUI, δεν μου το επέτρεψε
Εικόνα