Δημοσιεύτηκε: 10 Απρ 2020, 21:15
από gmbous
Παίρνω αυτο:
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-5.3.0-46-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org

Smartctl open device: /dev/nvme0 failed: Permission denied

Ο HDD μαλλον δεν έχει θέμα, τα smart attributes ειναι αυτα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 128
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       1247
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       2652
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       279
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       340
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       42
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8026
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 15/44)
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       895
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4757939567
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3748522893
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0


SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged