Δημοσιεύτηκε: 11 Απρ 2020, 13:18
από sotos21
Πως τα καταφέρνεις και έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία;
Εμένα είναι στους 33 ενώ ο επεξεργαστής στους 26 και η μητρική στους 23.
Το καλοκαίρι πάει στους 48 με 50, ενώ τα υπόλοιπα ανεβαίνουν μόνο κατά 10 βαθμούς.
Ψύκτρα έχει την εργοστασιακή, δοκίμασα και άλλη αλλά είχε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
Κώδικας: Επιλογή όλων
sotiris@ubuntu:~$ sudo smartctl -a /dev/nvme0
[sudo] password for sotiris:
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-5.3.0-46-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number:                       Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB
Serial Number:                      S4EUNF0M449023D
Firmware Version:                   2B2QEXM7
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x144d
IEEE OUI Identifier:                0x002538
Total NVM Capacity:                 250.059.350.016 [250 GB]
Unallocated NVM Capacity:           0
Controller ID:                      4
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          250.059.350.016 [250 GB]
Namespace 1 Utilization:            57.048.608.768 [57,0 GB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Namespace 1 IEEE EUI-64:            002538 5491b3b1a4
Local Time is:                      Sat Apr 11 13:07:38 2020 EEST
Firmware Updates (0x16):            3 Slots, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017):   Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x005f):     Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
Maximum Data Transfer Size:         512 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     85 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     85 Celsius

Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
0 +     7.80W       -        -    0  0  0  0        0       0
1 +     6.00W       -        -    1  1  1  1        0       0
2 +     3.40W       -        -    2  2  2  2        0       0
3 -   0.0700W       -        -    3  3  3  3      210    1200
4 -   0.0100W       -        -    4  4  4  4     2000    8000

Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
0 +     512       0         0

=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        33 Celsius
Available Spare:                    100%
Available Spare Threshold:          10%
Percentage Used:                    0%
Data Units Read:                    2.345.768 [1,20 TB]
Data Units Written:                 2.359.312 [1,20 TB]
Host Read Commands:                 36.331.171
Host Write Commands:                61.007.198
Controller Busy Time:               226
Power Cycles:                       554
Power On Hours:                     838
Unsafe Shutdowns:                   33
Media and Data Integrity Errors:    0
Error Information Log Entries:      97
Warning  Comp. Temperature Time:    0
Critical Comp. Temperature Time:    0
Temperature Sensor 1:               33 Celsius
Temperature Sensor 2:               32 Celsius

Error Information (NVMe Log 0x01, max 64 entries)
No Errors Logged

sotiris@ubuntu:~$