Δημοσιεύτηκε: 18 Σεπ 2020, 21:17
από Dimi_Bel
Τα σποτελέσματα της αναζήτησης είναι:

Κώδικας: Επιλογή όλων
err = error conditions


122 [    0.050894] ACPI: IRQ0 used by override.
123 [    0.050895] ACPI: IRQ9 used by override.

info = informational


261 [    0.361359] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge


1155  [   57.594623] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3071, rev 0213 detected


1160   [   57.648614] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 0008 detected

1241    [  106.764130] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'

1242    [  106.764963] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.36

1340    [  214.095389] audit: type=1400 audit(1600148850.387:6417): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.chromium" pid=4505 comm="apparmor_parser


1341     [  214.224187] audit: type=1400 audit(1600148850.515:6418): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.gimp" pid=4506 comm="apparmor_parser"


1342       [  214.233449] audit: type=1400 audit(1600148850.527:6419): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.snap-store" pid=4507 comm="apparmor_parser"1343    [  214.237845] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6420): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.canonical-livepatch" pid=4509 comm="apparmor_parser"


1344      [  214.238817] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6421): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.vlc" pid=4521 comm="apparmor_parser"1345       [  214.238931] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6422): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.canonical-livepatch.hook.configure" pid=4512 comm="apparmor_parser"1346        [  214.239190] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6423): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.gimp.hook.install" pid=4516 comm="apparmor_parser"
1347        [  214.239258] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6424): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.gimp.hook.post-refresh" pid=4517 comm="apparmor_parser"


debug = debug-level messages955  [   56.506742] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System…969   [   56.515583] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.