Δημοσιεύτηκε: 22 Ιαν 2021, 13:40
από tvmiros
vladimiros@vladimiros-G3-3579 ~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/signal-xenial.list

curl -s https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc
vladimiros@vladimiros-G3-3579 ~ $ sudo cat /etc/apt/sources.list.d/signal-xenial.list
[sudo] password for vladimiros:

curl -s https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc
vladimiros@vladimiros-G3-3579 ~ $ ^C
vladimiros@vladimiros-G3-3579 ~ $