Δημοσιεύτηκε: 12 Ιούλ 2019, 15:57
από George0k00
Μπορείς να εγκαταστήσεις το OpenJDK το οποίο είναι ανοιχτού κώδικα και δεν έρχεται από την Oracle με:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install default-jre

Αν θες να εγκαταστήσεις το java της oracle, κλασσικά γινόταν με αυτό το ppa αλλά λόγο αλλαγής της πολιτικής της Oracle πλέον δεν γίνεται.
Πριν περίπου ένα μήνα χρησιμοποίησα αυτό το αποθετήριο επιτυχώς για να εγκαταστήσω oracle java 12, λογικά λειτουργεί ακόμα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo add-apt-repository ppa:linuxuprising/java

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt update

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install oracle-java12-installer


Και για να δεις αν πέτυχε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ java -version
java version "12.0.1" 2019-04-16
Java(TM) SE Runtime Environment (build 12.0.1+12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 12.0.1+12, mixed mode, sharing)