Δημοσιεύτηκε: 03 Σεπ 2019, 12:10
από bobptz
Ναι, με το synaptic ξέρω πως να ξεχωρίσω τα εγκατεστημένα.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ dpkg --get-selections | grep java
gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64      install
java-common               install
libjavascriptcoregtk-1.0-0:amd64      install
libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64      install
oracle-java12-installer            install
oracle-java12-set-default         install
oracle-java8-installer            install
oracle-java8-set-default         deinstall

Από τις εντολές αυτή ήταν η πιο βολική. Με τα άλλα δε κατάλαβα πολλά. Άρα το java8 είναι εγκατεστημένο και πρέπει να το βγάλω?

EDIT:
Το έβγαλα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo apt remove oracle-java8-installer
[sudo] password for bob:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libsystemd0:i386
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following packages will be REMOVED:
  oracle-java8-installer
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 64 not upgraded.
After this operation, 118 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 218221 files and directories currently installed.)
Removing oracle-java8-installer (8u201-1~webupd8~1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ...
Processing triggers for bamfdaemon (0.5.3+18.04.20180207.2-0ubuntu1) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Processing triggers for shared-mime-info (1.9-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...


To oracle-java8-set-default όμως γιατί συνεχίζει να μου το βγάζει?
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ dpkg --get-selections | grep java
gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64      install
java-common               install
libjavascriptcoregtk-1.0-0:amd64      install
libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64      install
oracle-java12-installer            install
oracle-java12-set-default         install
oracle-java8-set-default         deinstall


(dell-i7)