Δημοσιεύτηκε: 06 Σεπ 2019, 01:33
από nikos_N
Maras έγραψε:Java έχεις εγκατεστημένη στο σύστημά σου? Το ελέγχεις με την παρακάτω εντολή :
Κώδικας: Επιλογή όλων
java -version

Εχω αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια συγκεκριμένη εκδοση για να λειτουργήσει.
Κώδικας: Επιλογή όλων
java -versio
openjdk version "11.0.4" 2019-07-16
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.4+11-post-Ubuntu-1ubuntu218.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.4+11-post-Ubuntu-1ubuntu218.04.3, mixed mode, sharing)