Δημοσιεύτηκε: 23 Σεπ 2019, 00:01
από Chrisauf
Καλησπέρα,
Επανέρχομαι σήμερα πάλι γιά τό Viber στόν υπολογιστή μου, πού εγκατέστησα τελικά μέσω τής βιβλιοθήκης τού Ubuntu (Κέντρο Λογσμικού), γιατί ανακάλυψα ότι, ενώ τό κομμάτι τών γραπτών μηνυμὰτων δουλεύει μιά χαρά, τό κομμάτι τών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων καί τών βίντεο συνδιαλέξεων δέν δουλεύει καθόλου. Γιά τήν ακρίβεια,
- όταν εγώ καλώ, μού κουδουνίζει σάν νά πραγματοποιείται η κλήση, αλλά η σύνδεση δέν γίνεται κι ο συνομιλητής μου δέν έχει καμμία ένδειξη ή ειδοποίηση ότι τόν κάλεσα
- όταν κάποιος καλεί εμένα, μού κουδουνίζει μέν, αλλά όταν απαντήσω η γραμμή δέν ανοίγει κι ο συνομιλητής μου έχει τήν ένδειξη ότι τού τό έκλεισα!!
Πώς νά τό λύσω αυτό τό πρόβλημα;
Ευχαριστώ γιά τήν βοήθειά σας.