Δημοσιεύτηκε: 03 Απρ 2020, 22:56
από joe iwannou
winehq-staging is the most recent testing wine version. To install winehq-staging in Ubuntu 18.04 open the terminal and type:


Εκτέλεσε τις παρακάτω εντολές σε τερματικό

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo dpkg --add-architecture i386


Κώδικας: Επιλογή όλων
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key


Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-key add winehq.key


Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'


Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt update


Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install --install-recommends winehq-staging 


If apt complains about missing dependencies, install them, then repeat the last two steps (update and install).


https://askubuntu.com/questions/1185881 ... untu-18-04