Δημοσιεύτηκε: 17 Οκτ 2022, 19:21
από Maras
Καλησπέρα εγκατέστησε το convmv πακέτο με την εντολή :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install convmv

στην συνέχεια άνοιξε ένα τερματικό, πήγαινε στην τοποθεσία που έχεις ένα τέτοιο αρχείο και δοκίμασε τις εντολές, πχ :
Κώδικας: Επιλογή όλων
convmv -t utf8 ./02 - ËéæÝôá ÊáëçìÝñç - Ôï ðñþôï ìáò öéëß.mp3

ή
Κώδικας: Επιλογή όλων
convmv -t iso-8859-7 ./02 - ËéæÝôá ÊáëçìÝñç - Ôï ðñþôï ìáò öéëß.mp3

ή
Κώδικας: Επιλογή όλων
convmv -t windows-1253 ./02 - ËéæÝôá ÊáëçìÝñç - Ôï ðñþôï ìáò öéëß.mp3

ή
Κώδικας: Επιλογή όλων
convmv -t cp737 ./02 - ËéæÝôá ÊáëçìÝñç - Ôï ðñþôï ìáò öéëß.mp3

Μπορείς να δείς την λίστα με τα διαθέσιμα encodings του εργαλείου αυτού, με την εντολή :
Κώδικας: Επιλογή όλων
convmv --list

Στα παραπάνω παραδείγματα χρησιμοποιήσα το filename που έβαλες ως παράδειγμα.