Δημοσιεύτηκε: 10 Μάιος 2015, 07:27
από sotos21
Έδωσες αυτή την εντολή;
Κώδικας: Επιλογή όλων
rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/installed/libstdc++6-4.6-pic_4.6.3-1ubuntu5+srt4_amd64 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/installed/libstdc++6-4.6-pic_4.6.3-1ubuntu5+srt4_amd64.md5 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/installed/libstdc++6_4.8.1-2ubuntu1~12.04+steamrt2+srt1_amd64 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/installed/libstdc++6_4.8.1-2ubuntu1~12.04+steamrt2+srt1_amd64.md5 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/libstdc++_pic.a && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/libstdc++_pic.map && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.18 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/share/doc/libstdc++6 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/share/doc/libstdc++6-4.6-pic && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/installed/libstdc++6-4.6-pic_4.6.3-1ubuntu5+srt4_i386 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/installed/libstdc++6-4.6-pic_4.6.3-1ubuntu5+srt4_i386.md5 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/installed/libstdc++6_4.8.1-2ubuntu1~12.04+steamrt2+srt1_i386 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/installed/libstdc++6_4.8.1-2ubuntu1~12.04+steamrt2+srt1_i386.md5 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/libstdc++_pic.a && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/libstdc++_pic.map && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.18 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/share/doc/libstdc++6 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/share/doc/libstdc++6-4.6-pic && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime.old/i386/usr/share/doc/libstdc++6

και αυτή
Κώδικας: Επιλογή όλων
rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1

Τις άλλες δύο μήπως χρειαστούμε extra βιβλιοθήκες 32άρες
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Δοκιμάζεις μετά από τερματικό αν τρέχει το steam, αν δεν τρέχει δείξε πάλι το μήνυμα λάθους.
Για να επανέλθουν οι βιβλιοθήκες που διαγράψαμε δίνεις απλά
Κώδικας: Επιλογή όλων
rm -R ~/local/share/Steam
Έτσι διαγράφεται όλος ο φάκελος και με το που ανοίξεις πάλι το steam ξαναδημιουργείται.(στη χειρότερη περίπτωση θέλει επανεγκατάσταση)
Οι κλειστοί οδηγοί πάντα είναι καλύτεροι σε ότι αφορά τα παιχνίδια (εγώ στη θέση σου θα δοκίμαζα τον tested)