Δημοσιεύτηκε: 16 Δεκ 2015, 14:13
από metis
Δεν μπορώ να κάνω την εγκατάσταση. Μπήκα στο site της steam κατέβασα την εφαρμογή και την εγκατέστησα στο store και όταν πάω να την ανοίξω μου ανοίγει τερματικό με αυτήν και βλέπω
Steam needs to install these additional packages:
libgl1-mesa-dri:i386, libgl1-mesa-glx:i386, libc6:i386
[sudo] password for metis:

πατάω τον κωδικό μου και μετά

Steam needs to install these additional packages:
libgl1-mesa-dri:i386, libgl1-mesa-glx:i386, libc6:i386
[sudo] password for metis:
......................................................................................................E: Αδύνατο το κλείδωμα /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ο πόρος είναι προσωρινά μη διαθέσιμος).
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?

E: Αδύνατο το κλείδωμα /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ο πόρος είναι προσωρινά μη διαθέσιμος)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Press return to continue:

και μετά ένα πινακάκι με αυτό το
You are missing the following 32-bit libraries, and Steam may not run:
libc.so.6

Μήνυμα από την ομάδα συντονιστών και διαχειριστών του φόρουμ
Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερώνουμε τα μέλη του φόρουμ, για το ποιες εφαρμογές είναι ιδιοταγείς/κλειστού κώδικα και ποιες είναι καθαρά Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Για τον λόγο αυτό, τονίζεται ότι το παρόν νήμα, έχει ως θέμα μια εφαρμογή που δεν είναι ΕΛ/ΛΑΚ. http://fsfe.org/