Δημοσιεύτηκε: 29 Απρ 2019, 20:23
από kouniados
Καλησπέρα στην κοινότητα και καλές γιορτές.
Έχω στίσει σε ένα μηχάνημα ubunut 18.04 και πάνω σε αυτό έχω στίσει ένα Proftpd server.
Όλα δουλεύουν καλά εκτός από τους ελληνικούς χαρακτήρες.
Όταν ένας client ανεβάζει αρχείο ή φάκελο με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτομάτως μετανομάζεται σε _DZ89Z~O και διάφορα άλλα τέτοια ακαταλαβίστικα.
Επίσης όταν συνδέομαι από filezilla στο log διαβάζω το παρακάτω:
Ο εξυπηρετητής δεν υποστηρίζει χαρακτήρες που δεν είναι ASCII.

Παρακάτω ακολουθεί το configuration file του proftpd.

Όποιος μπορεί να βοηθήσει, θα του είμαι ευγνώμων.


Κώδικας: Επιλογή όλων
Include /etc/proftpd/modules.conf


UseIPv6            on

IdentLookups         off

ServerName         "aladdin"

ServerType            standalone
DeferWelcome         off

MultilineRFC2228      on
DefaultServer         on
ShowSymlinks         on

TimeoutNoTransfer      600
TimeoutStalled         600
TimeoutIdle         1200

DisplayLogin                    welcome.msg
DisplayChdir                  .message true
ListOptions                   "-l"

DenyFilter         \*.*/


Port            21


<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>


MaxInstances         30


User            proftpd
Group            nogroup


Umask            022  022

AllowOverwrite         on
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog   /var/log/proftpd/proftpd.log


<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>

<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>


<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine        off
ControlsMaxClients    2
ControlsLog           /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval      5
ControlsSocket        /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>


# Include other custom configuration files
Include /etc/proftpd/conf.d/
<Global>
AllowOverwrite on
DefaultRoot ~ ftpusers
DefaultChdir /mnt/md0/ftp/CloudBackUp ftpusers
DeleteAbortedStores on
HiddenStores off
DirFakeGroup off
ShowSymlinks on
</Global>
#
<IfModule mod_lang.c>
LangPath /usr/share/locale
LangDefault el_GR.utf8
LangEngine on
UseEncoding UTF-8 WINDOWS-1253
</IfModule>