Δημοσιεύτηκε: 25 Ιουν 2018, 23:12
από dim459
Τα πειράγματα στην ηλεκτρονική χαρτογράφηση του αυτοκινήτου είναι παλιό σπορ, αν και στην προγενέστερη μορφή του βασιζόταν στη λογική του τσιπ.
Πλέον αναφέρεσαι σε software.
Και στις δύο περιπτώσεις το πρόβλημα είναι κοινό.
Το ερώτημα δεν είναι πως θα δώσεις μια εντολή ή ένα πακέτο εντολών δια του οποίου θα επηρεάσεις την λειτουργία ενός υποσυστήματος του αυτοκινήτου, αυτό υποθέτω για τους σχετικούς είναι εύκολο.
Το πρόβλημα είναι πως αυτή η εντολή θα έχει αναλογία με την ανοχή-αντοχή και απόδοση του υλικού του οποίου τη λειτουργία σκοπεύεις να επηρεάσεις.
Επειδή ο πειραματισμός μέχρι να επιτύχεις μια "λογική" και ακίνδυνη βελτίωση προφανώς ενέχει τον κίνδυνο ζημιάς υλικών η αξία των οποίων μπορεί να είναι από μερικές δεκάδες έως αρκετές χιλιάδες ευρώ, υποθέτω ότι δεν είναι ακριβώς ο "τοπικός βελτιωτής" που θα μπορούσε να δώσει προοπτικές συνεργασίας με ειδικούς πληροφορικής.
Προφανώς θα είναι κάτι παραπάνω από αυτό, οπότε ευλόγως περιορίζονται τόσο ο αριθμός όσο και οι σχετικές προοπτικές.