Δημοσιεύτηκε: 11 Ιουν 2020, 14:01
από Maras
Από τα screenshots που επισυνάπτεις φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος το καταλαμβάνουν τα περιεχόμενα του φακέλου /var/log.
Αυτό σημαίνει ότι κάποιο error που επαναλαμβάνεται στο σύστημα και δεν επιλύεται, καταγράφεται συνεχώς στα log files με αποτέλεσμα αυτά να μεγαλώσουν πολύ.
Διάβασε καλά τα παρακάτω :
https://askubuntu.com/questions/746535/var-log-syslog-growing-indefinitely-in-size
https://askubuntu.com/questions/515146/very-large-log-files-what-should-i-do
https://askubuntu.com/questions/1247864/filesystem-root-disk-space-too-low-syslog-too-big