Δημοσιεύτηκε: 25 Απρ 2012, 10:20
από yiannis66
Κάτι δεν πήγε σωστά
Κώδικας: Επιλογή όλων
yiannis@yiannis-desktop:~$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
[sudo] password for yiannis:

(gedit:4029): GLib-GIO-WARNING **: Missing callback called fullpath = /root/.local/share/recently-used.xbel

yiannis@yiannis-desktop:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install mate-archive-keyring
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com precise InRelease
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates InRelease                 
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports InRelease               
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise InRelease                             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise Release.gpg                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates Release.gpg                   
Αγνόησε http://security.ubuntu.com precise-security InRelease                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports Release.gpg                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise Release                               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates Release                       
Hit http://extras.ubuntu.com precise Release.gpg                               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports Release                     
Φέρε:1 http://security.ubuntu.com precise-security Release.gpg [198 B]         
Hit http://extras.ubuntu.com precise Release                                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main Sources                         
Φέρε:2 http://tridex.net oneiric InRelease [4974 B]                           
Φέρε:3 http://security.ubuntu.com precise-security Release [28,9 kB]           
Hit http://extras.ubuntu.com precise/main Sources                             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted Sources                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe Sources                     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse Sources                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main amd64 Packages                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted amd64 Packages             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe amd64 Packages               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse amd64 Packages             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main i386 Packages                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted i386 Packages             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe i386 Packages               
Αγνόησε http://tridex.net oneiric InRelease                                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse i386 Packages             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main TranslationIndex                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse TranslationIndex           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted TranslationIndex           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe TranslationIndex             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main Sources                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Sources           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe Sources             
Hit http://extras.ubuntu.com precise/main amd64 Packages                       
Hit http://extras.ubuntu.com precise/main i386 Packages                       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Sources           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main amd64 Packages           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted amd64 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe amd64 Packages       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse amd64 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main i386 Packages           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted i386 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe i386 Packages       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse i386 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse TranslationIndex   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted TranslationIndex   
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise/main TranslationIndex                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main Sources               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted Sources         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe Sources           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse Sources         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main amd64 Packages         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted amd64 Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe amd64 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse amd64 Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main i386 Packages         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted i386 Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe i386 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse i386 Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main TranslationIndex       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse TranslationIndex
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted TranslationIndex
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe TranslationIndex   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main Translation-el                   
Φέρε:4 http://security.ubuntu.com precise-security/main Sources [14 B]         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main Translation-en                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-el             
Φέρε:5 http://tridex.net oneiric/main amd64 Packages [29,2 kB]                 
Φέρε:6 http://security.ubuntu.com precise-security/restricted Sources [14 B]   
Φέρε:7 http://security.ubuntu.com precise-security/universe Sources [14 B]     
Φέρε:8 http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse Sources [14 B]   
Φέρε:9 http://security.ubuntu.com precise-security/main amd64 Packages [14 B] 
Φέρε:10 http://security.ubuntu.com precise-security/restricted amd64 Packages [14 B]
Φέρε:11 http://security.ubuntu.com precise-security/universe amd64 Packages [14 B]
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-en             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-el             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-en             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe Translation-el               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe Translation-en               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Translation-en     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Translation-en     
Φέρε:12 http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse amd64 Packages [14 B]
Φέρε:13 http://security.ubuntu.com precise-security/main i386 Packages [14 B] 
Φέρε:14 http://security.ubuntu.com precise-security/restricted i386 Packages [14 B]
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main Translation-en         
Φέρε:15 http://security.ubuntu.com precise-security/universe i386 Packages [14 B]
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse Translation-en   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted Translation-en   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe Translation-en     
Φέρε:16 http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse i386 Packages [14 B]
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex         
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse TranslationIndex   
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted TranslationIndex   
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main Translation-en           
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse Translation-en     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted Translation-en     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en       
Φέρε:17 http://tridex.net oneiric/main i386 Packages [29,2 kB]                 
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise/main Translation-el_GR               
Αγνόησε http://tridex.net oneiric/main TranslationIndex                       
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise/main Translation-el                   
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise/main Translation-en                   
Αγνόησε http://tridex.net oneiric/main Translation-el_GR                       
Αγνόησε http://tridex.net oneiric/main Translation-el
Αγνόησε http://tridex.net oneiric/main Translation-en
Μεταφορτώθηκαν 92,7 kB σε 5s (18,3 kB/s)
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
W: GPG error: http://tridex.net oneiric InRelease: Οι παρακάτω υπογραφές δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν επειδή δεν ήταν διαθέσιμο το δημόσιο κλειδί: NO_PUBKEY 68980A0EA10B4DE8
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
  mate-archive-keyring
0 αναβαθμίστηκαν, 1 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 3214 B από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 49,2 kB χώρου από το δίσκο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ακόλουθα πακέτα δεν εξακριβώθηκαν!
  mate-archive-keyring
Εγκατάσταση των πακέτων χωρίς επαλήθευση [ν/Ο]; y
Φέρε:1 http://tridex.net/repo/ubuntu/ oneiric/main mate-archive-keyring all 1.2.1~oneiric [3214 B]
Μεταφορτώθηκαν 3214 B σε 0s (6635 B/s)   
Selecting previously unselected package mate-archive-keyring.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 143780 files and directories currently installed.)
Γίνεται αποσυμπίεση mate-archive-keyring (από .../mate-archive-keyring_1.2.1~oneiric_all.deb) ...
Γίνεται εγκατάσταση mate-archive-keyring (1.2.1~oneiric) ...
OK
yiannis@yiannis-desktop:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install mate-coreΑγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com precise InRelease
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates InRelease                 
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports InRelease               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise Release.gpg                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates Release.gpg                   
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise InRelease                             
Αγνόησε http://security.ubuntu.com precise-security InRelease                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports Release.gpg                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise Release                               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates Release                       
Hit http://extras.ubuntu.com precise Release.gpg                               
Hit http://security.ubuntu.com precise-security Release.gpg                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports Release                     
Φέρε:1 http://tridex.net oneiric InRelease [4974 B]                           
Hit http://extras.ubuntu.com precise Release                                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main Sources                         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted Sources                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe Sources                     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse Sources                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main amd64 Packages                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted amd64 Packages             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe amd64 Packages               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse amd64 Packages             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main i386 Packages                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted i386 Packages             
Hit http://security.ubuntu.com precise-security Release                       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe i386 Packages               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse i386 Packages             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main TranslationIndex                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse TranslationIndex           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted TranslationIndex           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe TranslationIndex             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main Sources                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Sources           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe Sources             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Sources           
Hit http://extras.ubuntu.com precise/main Sources                             
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main Sources                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main amd64 Packages           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted amd64 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe amd64 Packages       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse amd64 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main i386 Packages           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted i386 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe i386 Packages       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse i386 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse TranslationIndex   
Hit http://extras.ubuntu.com precise/main amd64 Packages                       
Hit http://extras.ubuntu.com precise/main i386 Packages                       
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise/main TranslationIndex                 
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted Sources             
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe Sources               
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse Sources             
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main amd64 Packages           
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted amd64 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted TranslationIndex   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main Sources               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted Sources         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe Sources           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse Sources         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main amd64 Packages         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted amd64 Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe amd64 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse amd64 Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main i386 Packages         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted i386 Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe i386 Packages     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse i386 Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main TranslationIndex       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse TranslationIndex
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted TranslationIndex
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe TranslationIndex   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main Translation-el                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main Translation-en                   
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe amd64 Packages       
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse amd64 Packages     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main i386 Packages             
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted i386 Packages       
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe i386 Packages         
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse i386 Packages       
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex         
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse TranslationIndex   
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted TranslationIndex   
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-el             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-en             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-el             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-en             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe Translation-el               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe Translation-en               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Translation-en     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Translation-en     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/main Translation-en         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/multiverse Translation-en   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/restricted Translation-en   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-backports/universe Translation-en     
Hit http://tridex.net oneiric/main amd64 Packages                             
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main Translation-en           
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse Translation-en     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted Translation-en     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en       
Hit http://tridex.net oneiric/main i386 Packages                               
Αγνόησε http://tridex.net oneiric/main TranslationIndex                       
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise/main Translation-el_GR               
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise/main Translation-el                   
Αγνόησε http://extras.ubuntu.com precise/main Translation-en                   
Αγνόησε http://tridex.net oneiric/main Translation-el_GR                       
Αγνόησε http://tridex.net oneiric/main Translation-el
Αγνόησε http://tridex.net oneiric/main Translation-en
Μεταφορτώθηκαν 4974 B σε 4s (1068 B/s)
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Μερικά πακέτα είναι αδύνατον να εγκατασταθούν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι
δημιουργήσατε μια απίθανη κατάσταση ή αν χρησιμοποιείτε την ασταθή
διανομή, ότι μερικά από τα πακέτα δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί ή έχουν
μετακινηθεί από τα εισερχόμενα.
Οι ακόλουθες πληροφορίες ίσως βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος:

Τα ακόλουθα πακέτα έχουν ανεπίλυτες εξαρτήσεις:
mate-core : Εξαρτάται από: atril αλλά δεν πρόκειται να εγκατασταθεί
             Εξαρτάται από: mate-applets αλλά δεν πρόκειται να εγκατασταθεί
E: Αδύνατη η διόρθωση προβλημάτων, έχετε κρατούμενα ελαττωματικά πακέτα.
yiannis@yiannis-desktop:~$

Τι πρέπει να κάνω;