Δημοσιεύτηκε: 10 Φεβ 2020, 16:31
από kouskous
Καλησπέρα σας. Βρήκα μια παλιά ανάρτηση στο Ubuntu.com όπου κάποιος εκεί έχεις φτιάξει ένα script το οποίο κάνει το έχεις. Το βάζεις μέσα σε έναν φάκελο με της φωτογραφίες σου που θες να της κάνεις wallpaper slideshow. Έκανα κάποιες αλλαγές σύμφωνα με τα δικά θέλω αλλά δεν μπορώ να φτιάξω το έξεις. Όταν φτάσει στην τελευταία φωτογραφία του φακέλου η επόμενη να είναι η πρώτη ουσιαστικά να κάνει λούπα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει και να μου δώσει και τα φώτα του ας το κανει. Ευχαριστώ πολύ

Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash

if [ $# -lt 2 ]
then
    echo
    echo
    echo "You are missing some parameters."
    echo
    echo "example: $0 *.jpg"
    echo
    exit 1
fi

echo -n "Give a name to your new wallpaper slideshow: "; read showname
echo -n "How many seconds do you want each image to display before switching? "; read hold
echo -n "How many seconds would you like the transition to take? "; read fade

#params
outfile=backgrounds.xml


#DEBUG
echo
echo "Executing ..."
echo "Output to $outfile"

#remove hold parameter
#shift
#remove fade parameter
#shift

( #all of the contents in parentheses will be output to the outfile.
echo "<background>"
echo "  <starttime>"
echo "    <year>2011</year>"
echo "    <month>01</month>"
echo "    <day>01</day>"
echo "    <hour>00</hour>"
echo "    <minute>00</minute>"
echo "    <second>00</second>"
echo "  </starttime>"

while [ $# -gt 0 ]
do
    echo
    echo "  </transition>"
    echo "    <duration>$fade</duration>"
    echo "    <from>$1</from>"
    echo "    <to>$2</to>"
    if [ $# -gt 1 ]
    then
        echo "    <to>$1</to>"
    else
        echo "    <to>$1</to>"
    fi
    echo "  </transition>"

    shift
done
echo "</background>"
#Closing parenthesis marks the end of material to be output to the outfile.
)>$outfile