Δημοσιεύτηκε: 26 Σεπ 2022, 12:18
από YianPan
Οχι φιλε μου.... οριστε το info:
Κώδικας: Επιλογή όλων
yianpan71@AspirE15:~$ inxi -F
System:    Host: AspirE15 Kernel: 5.15.0-48-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Gnome 3.36.9
           Distro: Ubuntu 20.04.5 LTS (Focal Fossa)
Machine:   Type: Laptop System: Acer product: Aspire E5-521G v: V1.01 serial: <superuser/root required>
           Mobo: Acer model: Larne v: V1.01 serial: <superuser/root required> UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.01 date: 05/27/2014
Battery:   ID-1: BAT1 charge: 35.5 Wh condition: 45.0/55.9 Wh (80%)
CPU:       Topology: Quad Core model: AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
           Speed: 1475 MHz min/max: 1000/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1241 2: 1432 3: 1282 4: 1427
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] driver: radeon v: kernel
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Jet XT [Radeon R5 M240] driver: radeon v: kernel
           Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: radeon resolution: 1366x768~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.15.0-48-generic LLVM 12.0.0) v: 4.5 Mesa 21.2.6
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia driver: snd_hda_intel
           Sound Server: ALSA v: k5.15.0-48-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
           IF: enp2s0f1 state: down mac: f0:76:1c:3e:01:58
           Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter driver: ath9k
           IF: wlp3s0 state: up mac: ac:b5:7d:91:e6:c7
           Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb
Drives:    Local Storage: total: 931.51 GiB used: 86.31 GiB (9.3%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM024 HN-M101MBB size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 91.11 GiB used: 15.77 GiB (17.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 814.77 GiB used: 70.29 GiB (8.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 9.50 GiB used: 257.7 MiB (2.6%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A
           Fan Speeds (RPM): N/A
           GPU: device: radeon temp: 45 C device: radeon temp: 41 C
Info:      Processes: 220 Uptime: 46m Memory: 3.06 GiB used: 1.35 GiB (44.2%) Shell: bash inxi: 3.0.38


Off topic:
Edit:
Μολις εφτιαξα την υπογραφη μου..!