Δημοσιεύτηκε: 19 Νοέμ 2010, 19:03
από M.Jackson
θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο τον compiler της java
μπορεί να το κατεβασεί απο εδω:

Κώδικας: Επιλογή όλων
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jdk-6u22-oth-JPR@CDS-CDS_Developer


στην ιστοσελίδα θα επιλέξεις πλατφόρμα πριν το download δηλαδή (ή linux, ή windows κτλ).

αφού το "φορέσεις" στο λειτουργικό σύστημα σου θα πρέπει να το τρέξεις με καπιο comand prompt πρόγραμμα (windows: start=>run=>cmd, linux=> Applications => Accessories => Terminal)

Για linux ΜΟΝΟ
αφού έκανες ήδη compile το java program θα πρέπει να το τρέξεις..
για να το δώσεις σε κάποιο για linux θα του δώσεις το "program_name.class" που δημιουργητε αυτόματα μετά το compile (javac program_name.java). Θα το βάλει κάπου π.χ Desktop μέσο terminal θα πάει στο Desktop (cd Desktop) και θα γράψει κανονικά java program_name (χωρίς κατάληξη).

Για WIndows:
είναι πιο περίπλοκο δυστυχώς θα πρέπει να πάρει το program_name.class
να πάει c://program files/java/jdk.x.x.x/bin και να το κάνει paste εκεί!
μετά μέσο comand prompt (start => run => cmd) θα πάει στο πιο πάνω directory δηλαδή "cd\" μετά "cd Program Files" μέχρι να πας στην διαδρομή bin του υποφακελου της java...
εφόσον είσαι στο bin κάνεις κανονικά java program_name (χωρίς κατάληξη)

Γενικά:
*Για να τρέξεις ένα πρόγραμμα στο Linux μπορείς να το έχεις όπου θέλεις Desktop, Home Folder, Music Folde κτλ και απλά να πας με το Terminal στο direcotry που θα είναι το program_name.class και θα γράψεις την εντολή μέσο terminal java program_name.

*Για να τρέξεις ένα πρόγραμμα στα Windows (98, XP, Vista, 7) πρέπει να είναι ΜΟΝΟ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ στο directory c:// Program Files/ java/ jdk.x.x.x/bin δηλαδή ΜΟΝΟ στο bin αλλιώς δεν θα τρέξει!! άρα εφόσον το java_program.class είναι στο bin μέσο Comand Prompt θα πας εκεί στο bin και θα το τρέξεις κανονικά με java program_name.