Δημοσιεύτηκε: 07 Ιαν 2013, 01:46
από Knoxd
Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλη την ομάδα!! Ευτυχισμένο το νέο έτος!

Όπως λέω και στο θέμα έχω μια άσκηση στην Python και αυτή είναι η ακόλουθη:
Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει πρώτους αριθμούς, το οποίο το έκανα και είναι το ακόλουθο:
Κώδικας: Επιλογή όλων
import time
def isprime(n):
    if n == 2: 
        return 1
    if n%2 ==0:
        return 0
    max = n**0.5 + 1
    i=3
    while i <= max:
        if n % i == 0:
            return 0
        i+=2
    return 1
primenubers = []
print "Please give the maximum number"
endnum = input()
start = time.time()
for i in range(endnum):
    if isprime(i) == 1:
        primenubers.append(i)
print primenubers
print "Elapsed Time: %s" % (time.time() - start)

Αυτό που ζητείται τώρα ειναι να μετατρέψω το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να υπολογίζει τους πρώτους αριθμούς με τη χρήση νημάτων(threads),
γνωρίζω οτι πρέπεί να εισάγω τα νήματα στην αρχή του προγράμματος με την εντολή from threading import Thread, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω έιναι πως θα το χρησιμοποιήσω μετά....
Δεν θέλω να μου δώσει κάποιος απλά την απάντηση, θέλω να καταλάβω πως γίνεται ακριβώς μιας και σπουδάω το συγκεκριμένο αντικείμενο. ;)