Δημοσιεύτηκε: 04 Φεβ 2013, 20:59
από lucinos
ειδικά στην Python τα κενά μετράνε κιόλας...

Κώδικας: Επιλογή όλων
import time
import threading
def isprime(n):
    if n == 2: 
        return 1
    if n%2 ==0:
        return 0
    max = n**0.5 + 1
    i=3
    while i <= max:
        if n % i == 0:
            return 0
        i+=2
    return 1
primenubers = []
print "Please give the maximum number"
endnum = input()
start = time.time()
class ThreadClass(threading.Thread):
    def myfunc():
        for i in range(endnum):
            if isprime(i) == 1:
                primenubers.append(i)
       
for i in range(2):
    t = ThreadClass()
    t.start()
print primenubers
print "Elapsed Time: %s" % (time.time() - start)