Δημοσιεύτηκε: 13 Αύγ 2014, 10:18
από Geochr

Το νήμα κλειδώθηκε και μεταφέρθηκε στον Κάδο Απορριμμάτων λόγο παραβίασης κανόνων του φόρουμ.


Παραθέτω το αντίστοιχο απόσπασμα από τους Κανόνες Λειτουργίας του forum:
4. Περιεχόμενο των μηνυμάτων
[...]
Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε αυτή γίνεται άμεσα (στο περιεχόμενο του μηνύματος) είτε έμμεσα (πχ. με παραπομπή στην υπογραφή) ή με άλλο τρόπο.
[...]