Δημοσιεύτηκε: 07 Σεπ 2011, 21:03
από mangelasakis
Off topic:
Χωρίς να λέω όχι σε αυτή την ιδέα, εκφράζω την άποψη ότι θα ήταν πολύ πιο αναγκαίο και πιο επικοδομητικό για το ubuntu παράλληλα με την γραφιστική ομάδα να δημιουργηθούν άλλες 2-3 ομάδες όπως πχ.ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών , ομάδα ενημέρωσης και επιδιόρθωσης bugs, καθώς και ομάδα βοήθειας , υποστήριξης και επιδιόρθωσης προβλημάτων των χρηστών ubuntu... Επίσης μία ομάδα η οποία θα μπορούσε να συλέγει και να επεξεργάζετε διάφορα στατιστικά στοιχεία ,να προτείνει ιδέες καθώς και να ενημερώνει την canonical για τα αποτελέσματα της ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και κυρίως στην κατεύθυνση που κινήτε η canonical και το ubuntu... Πιστεύω ότι ειδικά το τελευταίο θα ήταν πολύ καλό να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να μπορούμε να επιλέγουμε η πλειοψηφία των χρηστών την κατεύθυνση του ubuntu και όχι να κάνει του κεφαλιού της η canonical. Ας πούμε θα μπορούσαμε με μια ψηφοφορία να δούμε τι gui προτειμάει η πλειοψηφία έτσι ώστε να προτιμηθεί αυτό σαν default στο ubuntu και να μην επιλέγει από μόνη της η canonical οτι της καπνίσει όπως unity px.

Δεν ξέρω αν όλα αυτά που είπα προυπάρχουν ήδη, αλλά αν υπάρχουν θα πρέπει να τα ενισχύσουμε ακόμη όσο περισσότερο μπορούμε.