Δημοσιεύτηκε: 22 Νοέμ 2010, 09:50
από medigeek
Το forum_signature.py είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε τα καινούργια μέλη να δημιουργήσουν εύκολα και χωρίς πολλά βήματα την δική τους υπογραφή, δίνοντας βασικές πληροφορίες των προδιαγραφών του υπολογιστή τους. Οι πληροφορίες αυτές βοηθάνε πολύ στην επίλυση των προβλημάτων, μιας και δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται εντολές για εύρεση γενικών πληροφοριών. Δεν χαρακτηρίζει τον χρήστη ούτε περιέχει μοναδικούς σειριακούς αριθμούς. Περιγράφει το hardware σε επίπεδο μάρκας και μοντέλου και ο χρήστης που σας βοηθάει θα απαντήσει ανάλογα με τις γνώσεις σας, για παράδειγμα αν είστε αρχάριος στο Linux, θα ξέρει ότι θα πρέπει να επεξηγήσει περισσότερο κάποιες έννοιες ή διαδικασίες.


Εγκατάσταση εξαρτήσεων και προγράμματος

1. Ανοίγετε το πρόγραμμα Terminal (Τερματικό). Στο ubuntu βρίσκεται στο μενού Applications > Accessories > Terminal (Εφαρμογές > Βοηθήματα > Τερματικό):

Αν δεν έχετε το παραπάνω μενού μπορείτε με το λεγόμενο ubuntu dash να βρείτε το τερματικό ψάχνοντας με τη λέξη "terminal":

Ή μπορείτε να πατήσετε το Alt+Ctrl+t

2. Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο python3-mechanize και python-gi.
Στο τερματικό, η εντολή είναι:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install python3-mechanize python-gi


3.
α) Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή. Πρέπει να επιλέξετε με το ποντίκι το κείμενο κώδικα παρακάτω, ακολούθως στον web browser (περιηγητή) επιλέγετε στο μενού Edit > Copy (Επεξεργασία > Αντιγραφή). (Fork by the_eye)
Κώδικας: Επιλογή όλων
cd /tmp; wget --no-check-certificate https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master -O ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; tar xzf ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; cd ntoulasd-*; python init.py

β) Στο πρόγραμμα Terminal επιλέγετε στο μενού Edit > Paste (Επεξεργασία > Επικόλληση). Για να εκτελέσετε την εντολή, πιέζετε Enter στο πληκτρολόγιο.

Screenshot


Πρόβλημα;
Εάν σας εμφανίζει την υπογραφή αλλά δεν μπορεί να την στείλει στο φόρουμ, μπορείτε να πάτε στον πίνακα ελέγχου: http://forum.ubuntu-gr.org/ucp.php?i=pr ... =signature

Σε περίπτωση που βρείτε πρόβλημα, δώστε το αποτέλεσμα των εντολών:
Κώδικας: Επιλογή όλων
python forum_signature.py


Open Source
Ο αρχικός κώδικας βρίσκεται εδώ: https://github.com/medigeek/ubuntu-gr_forum_signature
To fork του the_eye είναι εδώ : https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature
Άδεια χρήσης: GPL-3