Δημοσιεύτηκε: 14 Φεβ 2012, 01:22
από the_eye
Έκανα ένα php+mysql script όπου αναλύει το dmesg και σημειώνει κάποια σημαντικά μηνύματα.

Ακόμα ο medigeek έκανε και ένα python script όπου αυτοματοποιεί την διαδικασία της υποβολής του dmesg και εμφάνισης των αποτελεσμάτων.

Κάντε αν θέλετε δοκιμές με το python script και αναφέρετε μου πιθανές παραλείψεις, βελτιώσεις.

Βάλτε τον παρακάτω κώδικα σε ένα αρχείο dmesg.py και κάντε το από τις ιδιότητες εκτελέσιμο.
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/usr/bin/python

import urllib
import urllib2
import sys
import subprocess
import tempfile

if sys.version_info < (2,5):
    sys.exit("Sorry, needs python 2.5 or newer (not 3.0)!")

def main():
    if len(sys.argv) > 1:
        if "--debug" in sys.argv:
            debug = True
    print("Running dmesg")
    dmesg_output = subprocess.Popen(["dmesg"], stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0]
    urlencoded = urllib.urlencode({"dmesg": dmesg_output})
    website = "http://ntoulasd.servehttp.com:83/dmesg/check.php"
    print("Sending data")
    # Contact website
    urlresult = urllib2.urlopen(website, data=urlencoded)
    # Create html file
    resulthtml = urlresult.read()
    tmpfname = tempfile.mktemp(suffix='.html')
    with open(tmpfname, "w") as f:
        f.write(resulthtml)
    #Run default browser, open tmpfname
    print("Opening web browser - html file: {0}".format(tmpfname))
    subprocess.Popen("x-www-browser '" + tmpfname + "'", shell=True)

if __name__ == "__main__":
    main()


ή σε μια εντολή από το τερματικό
Κώδικας: Επιλογή όλων
wget http://ntoulasd.servehttp.com:83/dmesg/dmesg.py && chmod +x dmesg.py && ./dmesg.py


Αν θέλετε μπορείτε να υποβάλετε με το χέρι το dmesg εδώ
http://ntoulasd.servehttp.com:83/dmesg/


(Είναι σε στάδιο Alpha)