Δημοσιεύτηκε: 14 Φεβ 2012, 01:34
από Learner
Κι έλεγα κι εγώ..πότε θα το ανοίξει αυτό το θέμα.. πότε..;; Να μάθουμε να διαβάζουμε-"βλέπουμε" κι εμείς αυτό το σημαντικό dmesg.. :mrgreen:

Έτσι μου το εμφανίζει εμένα..


Βλέπεις κανένα πρόβλημα ; δεν έχω διαπιστώσει κάτι ... τουλάχιστον όχι σοβαρό , που να με επηρεάζει στην χρήση του Ubuntu.

Αυτό είναι και το dmesg που είναι από πάνω (στο screenshot) που ανέβασα. Στο κάνω copy-paste για να το συγκρίνεις εσύ , γιατί εγώ...το βλέπω χλωμό να μπορώ να κάνω αξιόπιστα σύγκριση :|

Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.2.5-builded (root@UbuntuOneiric) (gcc version 4.6.1 (Ubuntu/Linaro 4.6.1-9ubuntu3) ) #1 SMP PREEMPT Sun Feb 12 23:04:34 EET 2012
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   NSC Geode by NSC
[    0.000000]   Cyrix CyrixInstead
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   Transmeta GenuineTMx86
[    0.000000]   Transmeta TransmetaCPU
[    0.000000]   UMC UMC UMC UMC
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000dff90000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000dff90000 - 00000000dff9e000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000dff9e000 - 00000000dffe0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000dffe0000 - 00000000e0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000120000000 (usable)
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] DMI present.
[    0.000000] DMI: MSI MS-7623/880GMA-E45 (MS-7623), BIOS V17.9 12/06/2010
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x1000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0000C0000000 mask FFFFE0000000 write-back
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] TOM2: 0000000120000000 aka 4608M
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] e820 update range: 00000000e0000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01e00000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-0000000037bfe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000200000 page 4k
[    0.000000]  0000200000 - 0037a00000 page 2M
[    0.000000]  0037a00000 - 0037bfe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 37bfe000 @ 1dfb000-1e00000
[    0.000000] RAMDISK: 37b6e000 - 37daf000
[    0.000000] Allocated new RAMDISK: 3792d000 - 37b6d1d9
[    0.000000] Move RAMDISK from 0000000037b6e000 - 0000000037dae1d8 to 3792d000 - 37b6d1d8
[    0.000000] ACPI: RSDP 000fad90 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT dff90000 00040 (v01 7623MS A7623100 20101206 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP dff90200 00084 (v01 7623MS A7623100 20101206 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT dff905d0 05F46 (v01  A7623 A7623100 00000100 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS dff9e000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC dff90390 0007C (v01 7623MS A7623100 20101206 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG dff90410 0003C (v01 7623MS OEMMCFG  20101206 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB dff9e040 00072 (v01 7623MS A7623100 20101206 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SRAT dff96520 000E8 (v03 AMD    FAM_F_10 00000002 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: HPET dff96610 00038 (v01 7623MS OEMHPET  20101206 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT dff96650 0088C (v01 A M I  POWERNOW 00000001 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 3716MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 891MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 37bfe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 37bfe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x00037bfe
[    0.000000]   HighMem  0x00037bfe -> 0x00120000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x000dff90
[    0.000000]     0: 0x00100000 -> 0x00120000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1048351
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c16d9340, node_mem_map f552d200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1752 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 222502 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 7433 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 812681 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x84] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x85] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8300 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 6 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at e0000000 (gap: e0000000:1fe00000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:6 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f5200000 s33216 r0 d24128 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s33216 r0 d24128 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 - -
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 1039134
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.5-builded root=UUID=ef2516e3-7b87-44fb-9328-ba61b93adc25 ro recovery nomodeset
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 18874112 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00037bfe:00120000)
[    0.000000] Memory: 4125928k/4718592k available (4531k kernel code, 67476k reserved, 2531k data, 668k init, 3280456k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff16000 - 0xfffff000   ( 932 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf83fe000 - 0xffbfe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf7bfe000   ( 891 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc16e6000 - 0xc178d000   ( 668 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc146cc2d - 0xc16e5900   (2531 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc146cc2d   (4531 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:728 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f3c08000 soft=f3c0a000
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 3704.361 MHz processor.
[    0.001002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7408.72 BogoMIPS (lpj=3704361)
[    0.001126] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001202] Security Framework initialized
[    0.001272] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.001365] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.001524] Initializing cgroup subsys memory
[    0.001593] Initializing cgroup subsys devices
[    0.001654] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.001714] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.001775] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.001838] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.002016] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.002076] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.002135] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.002480] ACPI: Core revision 20110623
[    0.006007] ftrace: allocating 25798 entries in 51 pages
[    0.007051] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.008312] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.018393] CPU0: AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor stepping 03
[    0.018998] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.018998] ... version:                0
[    0.018998] ... bit width:              48
[    0.018998] ... generic registers:      4
[    0.018998] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.018998] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.018998] ... fixed-purpose events:   0
[    0.018998] ... event mask:             000000000000000f
[    0.030028] CPU 1 irqstacks, hard=f3cc6000 soft=f3cd0000
[    0.030031] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.030114] smpboot cpu 1: start_ip = 9b000
[    0.001999] Initializing CPU#1
[    0.106026] CPU 2 irqstacks, hard=f3cda000 soft=f3cdc000
[    0.106089]  #2
[    0.106130] smpboot cpu 2: start_ip = 9b000
[    0.001999] Initializing CPU#2
[    0.182017] CPU 3 irqstacks, hard=f3ce6000 soft=f3ce8000
[    0.182082]  #3
[    0.182123] smpboot cpu 3: start_ip = 9b000
[    0.001999] Initializing CPU#3
[    0.001999] calibrate_delay_direct() ignoring timer_rate as we had a TSC wrap around start=4274772928 >=post_end=16856088
[    0.253980] Brought up 4 CPUs
[    0.254175] Total of 4 processors activated (29639.07 BogoMIPS).
[    0.255001] devtmpfs: initialized
[    0.255171] PM: Registering ACPI NVS region at dff9e000 (270336 bytes)
[    0.255672] print_constraints: dummy:
[    0.255993] RTC time: 18:06:25, date: 02/13/12
[    0.256084] NET: Registered protocol family 16
[    0.256212] EISA bus registered
[    0.256270] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[    0.256273] TOM: 00000000e0000000 aka 3584M
[    0.256332] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.256335] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[    0.256337] node 0 link 0: mmio [e0000000, efffffff] ==> none
[    0.256339] node 0 link 0: mmio [f0000000, ffdfffff]
[    0.256341] TOM2: 0000000120000000 aka 4608M
[    0.256400] bus: [00, 07] on node 0 link 0
[    0.256402] bus: 00 index 0 [io  0x0000-0xffff]
[    0.256403] bus: 00 index 1 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.256405] bus: 00 index 2 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.256406] bus: 00 index 3 [mem 0x120000000-0xfcffffffff]
[    0.256414] Extended Config Space enabled on 1 nodes
[    0.256507] ACPI: bus type pci registered
[    0.256595] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.256676] PCI: not using MMCONFIG
[    0.257294] PCI : PCI BIOS aera is rw and x. Use pci=nobios if you want it NX.
[    0.257430] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5
[    0.257492] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.257552] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[    0.258262] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.258262] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.258262] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.258262] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.258262] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.259588] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.260506] ACPI: Executed 4 blocks of module-level executable AML code
[    0.265211] ACPI: Interpreter enabled
[    0.265272] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.265489] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.265564] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.266312] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.266392] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.287073] ACPI: No dock devices found.
[    0.287134] HEST: Table not found.
[    0.287192] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.287376] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.287541] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.287604] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.287667] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.287744] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.287822] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[    0.287976] pci 0000:00:00.0: [1022:9601] type 0 class 0x000600
[    0.288025] pci 0000:00:02.0: [1022:9603] type 1 class 0x000604
[    0.288053] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.288056] pci 0000:00:02.0: PME# disabled
[    0.288068] pci 0000:00:05.0: [1022:9605] type 1 class 0x000604
[    0.288094] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.288097] pci 0000:00:05.0: PME# disabled
[    0.288108] pci 0000:00:07.0: [1022:9607] type 1 class 0x000604
[    0.288133] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.288135] pci 0000:00:07.0: PME# disabled
[    0.288147] pci 0000:00:09.0: [1022:9608] type 1 class 0x000604
[    0.288173] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.288175] pci 0000:00:09.0: PME# disabled
[    0.288197] pci 0000:00:11.0: [1002:4390] type 0 class 0x000101
[    0.288213] pci 0000:00:11.0: reg 10: [io  0xa000-0xa007]
[    0.288221] pci 0000:00:11.0: reg 14: [io  0x9000-0x9003]
[    0.288229] pci 0000:00:11.0: reg 18: [io  0x8000-0x8007]
[    0.288237] pci 0000:00:11.0: reg 1c: [io  0x7000-0x7003]
[    0.288245] pci 0000:00:11.0: reg 20: [io  0x6000-0x600f]
[    0.288253] pci 0000:00:11.0: reg 24: [mem 0xfcfffc00-0xfcffffff]
[    0.288270] pci 0000:00:11.0: set SATA to AHCI mode
[    0.288368] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[    0.288379] pci 0000:00:12.0: reg 10: [mem 0xfcffe000-0xfcffefff]
[    0.288437] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[    0.288452] pci 0000:00:12.2: reg 10: [mem 0xfcfff800-0xfcfff8ff]
[    0.288520] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[    0.288521] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.288525] pci 0000:00:12.2: PME# disabled
[    0.288541] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[    0.288552] pci 0000:00:13.0: reg 10: [mem 0xfcffd000-0xfcffdfff]
[    0.288610] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[    0.288626] pci 0000:00:13.2: reg 10: [mem 0xfcfff400-0xfcfff4ff]
[    0.288693] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[    0.288695] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.288698] pci 0000:00:13.2: PME# disabled
[    0.288714] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 0 class 0x000c05
[    0.288774] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 0 class 0x000101
[    0.288785] pci 0000:00:14.1: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.288793] pci 0000:00:14.1: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.288801] pci 0000:00:14.1: reg 18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.288809] pci 0000:00:14.1: reg 1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.288817] pci 0000:00:14.1: reg 20: [io  0xff00-0xff0f]
[    0.288848] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 0 class 0x000403
[    0.288865] pci 0000:00:14.2: reg 10: [mem 0xfcff8000-0xfcffbfff 64bit]
[    0.288920] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.288966] pci 0000:00:14.2: PME# disabled
[    0.288976] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 0 class 0x000601
[    0.289044] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 1 class 0x000604
[    0.289078] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 0 class 0x000c03
[    0.289089] pci 0000:00:14.5: reg 10: [mem 0xfcffc000-0xfcffcfff]
[    0.289145] pci 0000:00:16.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[    0.289156] pci 0000:00:16.0: reg 10: [mem 0xfcff7000-0xfcff7fff]
[    0.289214] pci 0000:00:16.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[    0.289230] pci 0000:00:16.2: reg 10: [mem 0xfcfff000-0xfcfff0ff]
[    0.289297] pci 0000:00:16.2: supports D1 D2
[    0.289298] pci 0000:00:16.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.289302] pci 0000:00:16.2: PME# disabled
[    0.289317] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 0 class 0x000600
[    0.289330] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 0 class 0x000600
[    0.289341] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 0 class 0x000600
[    0.289352] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 0 class 0x000600
[    0.289366] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 0 class 0x000600
[    0.289406] pci 0000:01:00.0: [10de:0de1] type 0 class 0x000300
[    0.289414] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.289423] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff 64bit pref]
[    0.289432] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xf8000000-0xf9ffffff 64bit pref]
[    0.289439] pci 0000:01:00.0: reg 24: [io  0xb800-0xb87f]
[    0.289445] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe780000-0xfe7fffff pref]
[    0.289492] pci 0000:01:00.1: [10de:0bea] type 0 class 0x000403
[    0.289500] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xfe77c000-0xfe77ffff]
[    0.290986] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.291057] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.291060] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfd000000-0xfe7fffff]
[    0.291063] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf9ffffff 64bit pref]
[    0.291097] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 0 class 0x000200
[    0.291110] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io  0xc800-0xc8ff]
[    0.291129] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xfbfff000-0xfbffffff 64bit pref]
[    0.291142] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xfbff8000-0xfbffbfff 64bit pref]
[    0.291150] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xfe8e0000-0xfe8fffff pref]
[    0.291195] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.291197] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.291201] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[    0.292986] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.293056] pci 0000:00:05.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.293059] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[    0.293062] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[    0.293098] pci 0000:03:00.0: [1033:0194] type 0 class 0x000c03
[    0.293113] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xfe9fa000-0xfe9fbfff 64bit]
[    0.293180] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.293184] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[    0.294984] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.295057] pci 0000:00:07.0:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.295094] pci 0000:04:00.0: [197b:2368] type 0 class 0x000101
[    0.295117] pci 0000:04:00.0: reg 10: [io  0xe800-0xe807]
[    0.295127] pci 0000:04:00.0: reg 14: [io  0xe400-0xe403]
[    0.295137] pci 0000:04:00.0: reg 18: [io  0xe000-0xe007]
[    0.295147] pci 0000:04:00.0: reg 1c: [io  0xd800-0xd803]
[    0.295157] pci 0000:04:00.0: reg 20: [io  0xd400-0xd40f]
[    0.295227] pci 0000:04:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.295314] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.295375] pci 0000:00:09.0:   bridge window [io  0xd000-0xefff]
[    0.295427] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode)
[    0.295497] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.295499] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.295501] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.295503] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.295505] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.295517] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.295521] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.295636] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE2._PRT]
[    0.295656] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE5._PRT]
[    0.295674] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE7._PRT]
[    0.295690] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE9._PRT]
[    0.295716] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PC._PRT]
[    0.295828]  pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[    0.295992]  pci0000:00: ACPI _OSC control (0x1d) granted
[    0.300001] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 *10 11 14 15)
[    0.300398] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 *11 14 15)
[    0.300795] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 *10 11 14 15)
[    0.301164] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 *7 10 11 14 15)
[    0.301551] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.301984] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.302401] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.302815] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.303271] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.303271] vgaarb: loaded
[    0.303271] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.303283] SCSI subsystem initialized
[    0.303615] libata version 3.00 loaded.
[    0.303615] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.303615] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.303979] usbcore: registered new device driver usb
[    0.304106] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.304106] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.304132] reserve RAM buffer: 000000000009f000 - 000000000009ffff
[    0.304134] reserve RAM buffer: 00000000dff90000 - 00000000dfffffff
[    0.304200] NetLabel: Initializing
[    0.304258] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.304317] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.304381] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.304475] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.304475] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[    0.306971] Switching to clocksource hpet
[    0.312167] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.312247] pnp: PnP ACPI init
[    0.312313] ACPI: bus type pnp registered
[    0.312446] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.312448] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.312450] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.312452] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.312453] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.312455] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.312457] pnp 00:00: [mem 0xe0000000-0xdfffffff window disabled]
[    0.312459] pnp 00:00: [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.312502] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.312552] pnp 00:01: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.312554] pnp 00:01: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.312591] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.312617] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.312619] pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
[    0.312620] pnp 00:02: [io  0x0081-0x0083]
[    0.312622] pnp 00:02: [io  0x0087]
[    0.312623] pnp 00:02: [io  0x0089-0x008b]
[    0.312625] pnp 00:02: [io  0x008f]
[    0.312626] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.312646] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.312653] pnp 00:03: [io  0x0070-0x0071]
[    0.312664] pnp 00:03: [irq 8]
[    0.312683] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.312706] pnp 00:04: [io  0x0061]
[    0.312727] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.312732] pnp 00:05: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.312736] pnp 00:05: [irq 13]
[    0.312756] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.312890] pnp 00:06: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.312893] pnp 00:06: [irq 4]
[    0.312895] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.312939] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.313107] pnp 00:07: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.313109] pnp 00:07: [io  0x0500-0x05df]
[    0.313111] pnp 00:07: [io  0x0ae0-0x0aef]
[    0.313146] system 00:07: [io  0x0500-0x05df] has been reserved
[    0.313209] system 00:07: [io  0x0ae0-0x0aef] has been reserved
[    0.313271] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.313286] pnp 00:08: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.313309] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.313350] pnp 00:09: [io  0x0060]
[    0.313352] pnp 00:09: [io  0x0064]
[    0.313354] pnp 00:09: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.313355] pnp 00:09: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.313389] system 00:09: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.313453] system 00:09: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.313517] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.313594] pnp 00:0a: [io  0x0010-0x001f]
[    0.313595] pnp 00:0a: [io  0x0022-0x003f]
[    0.313597] pnp 00:0a: [io  0x0062-0x0063]
[    0.313598] pnp 00:0a: [io  0x0065-0x006f]
[    0.313600] pnp 00:0a: [io  0x0072-0x007f]
[    0.313601] pnp 00:0a: [io  0x0080]
[    0.313603] pnp 00:0a: [io  0x0084-0x0086]
[    0.313604] pnp 00:0a: [io  0x0088]
[    0.313605] pnp 00:0a: [io  0x008c-0x008e]
[    0.313607] pnp 00:0a: [io  0x0090-0x009f]
[    0.313608] pnp 00:0a: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.313610] pnp 00:0a: [io  0x00b1]
[    0.313611] pnp 00:0a: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.313613] pnp 00:0a: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.313614] pnp 00:0a: [io  0x040b]
[    0.313616] pnp 00:0a: [io  0x04d6]
[    0.313617] pnp 00:0a: [io  0x0c00-0x0c01]
[    0.313619] pnp 00:0a: [io  0x0c14]
[    0.313620] pnp 00:0a: [io  0x0c50-0x0c51]
[    0.313621] pnp 00:0a: [io  0x0c52]
[    0.313623] pnp 00:0a: [io  0x0c6c]
[    0.313624] pnp 00:0a: [io  0x0c6f]
[    0.313626] pnp 00:0a: [io  0x0cd0-0x0cd1]
[    0.313627] pnp 00:0a: [io  0x0cd2-0x0cd3]
[    0.313629] pnp 00:0a: [io  0x0cd4-0x0cd5]
[    0.313630] pnp 00:0a: [io  0x0cd6-0x0cd7]
[    0.313632] pnp 00:0a: [io  0x0cd8-0x0cdf]
[    0.313633] pnp 00:0a: [io  0x0800-0x089f]
[    0.313635] pnp 00:0a: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.313636] pnp 00:0a: [io  0x0b00-0x0b1f]
[    0.313638] pnp 00:0a: [io  0x0b20-0x0b3f]
[    0.313639] pnp 00:0a: [io  0x0900-0x090f]
[    0.313641] pnp 00:0a: [io  0x0910-0x091f]
[    0.313642] pnp 00:0a: [io  0xfe00-0xfefe]
[    0.313644] pnp 00:0a: [io  0x0060]
[    0.313645] pnp 00:0a: [io  0x0064]
[    0.313647] pnp 00:0a: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[    0.313648] pnp 00:0a: [mem 0xfec10000-0xfec1001f]
[    0.313650] pnp 00:0a: [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
[    0.313652] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.313719] system 00:0a: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.313781] system 00:0a: [io  0x040b] has been reserved
[    0.313842] system 00:0a: [io  0x04d6] has been reserved
[    0.313903] system 00:0a: [io  0x0c00-0x0c01] has been reserved
[    0.313965] system 00:0a: [io  0x0c14] has been reserved
[    0.314033] system 00:0a: [io  0x0c50-0x0c51] has been reserved
[    0.314095] system 00:0a: [io  0x0c52] has been reserved
[    0.314156] system 00:0a: [io  0x0c6c] has been reserved
[    0.314216] system 00:0a: [io  0x0c6f] has been reserved
[    0.314277] system 00:0a: [io  0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[    0.314340] system 00:0a: [io  0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[    0.314401] system 00:0a: [io  0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[    0.314463] system 00:0a: [io  0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[    0.314525] system 00:0a: [io  0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[    0.314587] system 00:0a: [io  0x0800-0x089f] has been reserved
[    0.314648] system 00:0a: [io  0x0b00-0x0b1f] has been reserved
[    0.314710] system 00:0a: [io  0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[    0.314772] system 00:0a: [io  0x0900-0x090f] has been reserved
[    0.314834] system 00:0a: [io  0x0910-0x091f] has been reserved
[    0.314897] system 00:0a: [io  0xfe00-0xfefe] has been reserved
[    0.314959] system 00:0a: [mem 0xffb80000-0xffbfffff] has been reserved
[    0.315029] system 00:0a: [mem 0xfec10000-0xfec1001f] has been reserved
[    0.315093] system 00:0a: [mem 0xfed80000-0xfed80fff] has been reserved
[    0.315156] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.315180] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.315213] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.315277] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.372146] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.372149] pnp 00:0c: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[    0.372151] pnp 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.372152] pnp 00:0c: [mem 0x00100000-0xdfffffff]
[    0.372154] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[    0.372226] system 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.372291] system 00:0c: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.372355] system 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.372419] system 00:0c: [mem 0x00100000-0xdfffffff] could not be reserved
[    0.372483] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.372547] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.372607] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[    0.372666] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.372726] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.409265] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[    0.409283] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.409344] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.409407] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfd000000-0xfe7fffff]
[    0.409471] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf9ffffff 64bit pref]
[    0.409551] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.409611] pci 0000:00:05.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.409674] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[    0.409738] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[    0.409818] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.409879] pci 0000:00:07.0:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.409944] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.410011] pci 0000:00:09.0:   bridge window [io  0xd000-0xefff]
[    0.410075] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 05-05]
[    0.410153] pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.410217] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    0.410223] pci 0000:00:05.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.410287] pci 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[    0.410292] pci 0000:00:07.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.410356] pci 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[    0.410360] pci 0000:00:09.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.410423] pci 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[    0.410429] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.410431] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.410433] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.410434] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.410436] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[    0.410438] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.410440] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff]
[    0.410442] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf9ffffff 64bit pref]
[    0.410444] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.410446] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[    0.410447] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[    0.410449] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.410451] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xd000-0xefff]
[    0.410453] pci_bus 0000:05: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.410455] pci_bus 0000:05: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.410457] pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.410458] pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.410460] pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[    0.410487] NET: Registered protocol family 2
[    0.410585] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.410786] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.411184] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.411395] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.411458] TCP reno registered
[    0.411515] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.411581] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.411700] NET: Registered protocol family 1
[    0.700114] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.700138] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.700188] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.738638] Freeing initrd memory: 2308k freed
[    0.739447] IBS: LVT offset 1 assigned
[    0.739535] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
[    0.739720] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.739789] type=2000 audit(1329156384.738:1): initialized
[    0.755820] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.755883] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.764411] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.764519] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.765020] fuse init (API version 7.17)
[    0.765162] msgmni has been set to 1655
[    0.765631] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.765792] io scheduler noop registered
[    0.765853] io scheduler deadline registered
[    0.765923] io scheduler cfq registered (default)
[    0.766082] pcieport 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    0.766105] pcieport 0000:00:02.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[    0.766148] pcieport 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[    0.766165] pcieport 0000:00:05.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[    0.766201] pcieport 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[    0.766218] pcieport 0000:00:07.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[    0.766255] pcieport 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[    0.766272] pcieport 0000:00:09.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[    0.766324] pcieport 0000:00:02.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766392] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766455] pci 0000:01:00.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766518] pcie_pme 0000:00:02.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.766527] pcieport 0000:00:05.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766590] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766654] pcie_pme 0000:00:05.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.766663] pcieport 0000:00:07.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766726] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766789] pcie_pme 0000:00:07.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.766800] pcieport 0000:00:09.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766864] pci 0000:04:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.766927] pcie_pme 0000:00:09.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.766939] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.767026] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.767183] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.767268] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.767359] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.767437] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.838322] ERST: Table is not found!
[    0.838410] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.199055] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.199195] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    1.219827] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.744741] Refined TSC clocksource calibration: 3705.033 MHz.
[    1.744807] Switching to clocksource tsc
[    1.744902] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.761246] Linux agpgart interface v0.103
[    1.762767] brd: module loaded
[    1.763543] loop: module loaded
[    1.763740] pata_acpi 0000:00:14.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    1.763838] pata_acpi 0000:00:14.1: setting latency timer to 64
[    1.763856] pata_acpi 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    1.763949] pata_acpi 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[    1.763957] pata_acpi 0000:04:00.0: PCI INT A disabled
[    1.764228] Fixed MDIO Bus: probed
[    1.764301] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.764361] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.764475] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.764616] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.764686] ehci_hcd 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    1.764761] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[    1.764869] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.764952] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    1.765044] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[    1.765054] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[    1.765131] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfcfff800
[    1.771061] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.771262] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.771322] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[    1.771438] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    1.771514] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[    1.771627] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.771708] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    1.771804] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[    1.771874] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfcfff400
[    1.777063] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.777252] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.777311] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
[    1.777428] ehci_hcd 0000:00:16.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    1.778507] ehci_hcd 0000:00:16.2: EHCI Host Controller
[    1.778624] ehci_hcd 0000:00:16.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.778706] ehci_hcd 0000:00:16.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    1.778802] ehci_hcd 0000:00:16.2: debug port 1
[    1.778872] ehci_hcd 0000:00:16.2: irq 17, io mem 0xfcfff000
[    1.784061] ehci_hcd 0000:00:16.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.784247] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.784306] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    1.784419] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.784494] ohci_hcd 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    1.784569] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[    1.784684] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.784781] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfcffe000
[    1.839205] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.839269] hub 4-0:1.0: 5 ports detected
[    1.839376] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    1.839451] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[    1.839565] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.839656] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfcffd000
[    1.894197] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.894261] hub 5-0:1.0: 5 ports detected
[    1.894368] ohci_hcd 0000:00:14.5: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    1.894443] ohci_hcd 0000:00:14.5: OHCI Host Controller
[    1.894557] ohci_hcd 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    1.894647] ohci_hcd 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfcffc000
[    1.949201] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    1.949264] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    1.949370] ohci_hcd 0000:00:16.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    1.949444] ohci_hcd 0000:00:16.0: OHCI Host Controller
[    1.949560] ohci_hcd 0000:00:16.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    1.949651] ohci_hcd 0000:00:16.0: irq 18, io mem 0xfcff7000
[    2.004198] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    2.004262] hub 7-0:1.0: 4 ports detected
[    2.004368] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    2.004462] xhci_hcd 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    2.004537] xhci_hcd 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[    2.004540] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[    2.004655] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    2.004850] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 19, io mem 0xfe9fa000
[    2.004947] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[    2.004952] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[    2.004956] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[    2.004961] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[    2.004965] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[    2.005088] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[    2.005090] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[    2.005107] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    2.005168] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    2.005262] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[    2.005374] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
[    2.008294] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[    2.008296] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[    2.008315] hub 9-0:1.0: USB hub found
[    2.008380] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
[    2.021082] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    2.021504] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    2.021582] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    2.021767] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.021960] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    2.022155] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    2.022237] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    2.022340] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    2.022469] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    2.022575] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    2.022635] EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    2.022695] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    2.022754] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    2.022814] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    2.022874] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    2.022933] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    2.022992] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    2.023054] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    2.023113] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    2.023173] EISA: Detected 0 cards.
[    2.023236] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[    2.023295] cpuidle: using governor ladder
[    2.023353] cpuidle: using governor menu
[    2.023411] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    2.023636] TCP cubic registered
[    2.023783] NET: Registered protocol family 10
[    2.024225] NET: Registered protocol family 17
[    2.024297] Registering the dns_resolver key type
[    2.024372] Using IPI No-Shortcut mode
[    2.024519] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    2.024526] registered taskstats version 1
[    2.033295]   Magic number: 0:924:139
[    2.033373] block ram4: hash matches
[    2.033462] acpi device:10: hash matches
[    2.033562] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2012-02-13 18:06:27 UTC (1329156387)
[    2.033670] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor (4 cpu cores) (version 2.20.00)
[    2.033771] powernow-k8:    0 : pstate 0 (3000 MHz)
[    2.033831] powernow-k8:    1 : pstate 1 (2300 MHz)
[    2.033890] powernow-k8:    2 : pstate 2 (1800 MHz)
[    2.033949] powernow-k8:    3 : pstate 3 (800 MHz)
[    2.034447] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    2.034511] EDD information not available.
[    2.034694] Freeing unused kernel memory: 668k freed
[    2.034909] Write protecting the kernel text: 4532k
[    2.035041] Write protecting the kernel read-only data: 2140k
[    2.035103] NX-protecting the kernel data: 3660k
[    2.050609] udevd[89]: starting version 173
[    2.069563] pata_jmicron 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    2.069705] pata_jmicron 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[    2.075160] scsi0 : pata_jmicron
[    2.078145] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    2.078225] r8169 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    2.078430] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[    2.078469] r8169 0000:02:00.0: irq 49 for MSI/MSI-X
[    2.078803] scsi2 : pata_jmicron
[    2.078983] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xe800 ctl 0xe400 bmdma 0xd400 irq 17
[    2.079064] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0xe000 ctl 0xd800 bmdma 0xd408 irq 17
[    2.079111] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168d/8111d at 0xf840c000, 6c:62:6d:03:13:5d, XID 081000c0 IRQ 49
[    2.079114] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    2.080836] scsi1 : pata_atiixp
[    2.085377] scsi3 : pata_atiixp
[    2.085533] ata3: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff00 irq 14
[    2.085602] ata4: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff08 irq 15
[    2.226075] usb 3-2: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[    2.248116] ata3.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40, NL02, max UDMA/100
[    2.248183] ata3.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[    2.254390] ata3.00: configured for UDMA/33
[    2.342076] hub 3-2:1.0: USB hub found
[    2.342274] hub 3-2:1.0: 4 ports detected
[    2.384625] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40  NL02 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.393780] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.393860] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.394052] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.394147] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[    2.394655] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    2.394667] ahci 0000:00:11.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    2.394821] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
[    2.394902] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
[    2.395702] scsi4 : ahci
[    2.395888] scsi5 : ahci
[    2.396065] scsi6 : ahci
[    2.396177] scsi7 : ahci
[    2.396315] ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfcfffc00 port 0xfcfffd00 irq 19
[    2.396394] ata6: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfcfffc00 port 0xfcfffd80 irq 19
[    2.396474] ata7: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfcfffc00 port 0xfcfffe00 irq 19
[    2.396553] ata8: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfcfffc00 port 0xfcfffe80 irq 19
[    2.576036] usb 5-3: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[    2.701059] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.701182] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.733500] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.733564] usbhid: USB HID core driver
[    2.856063] ata7: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.856150] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    2.857236] ata6.00: ATA-8: Hitachi HDS721010CLA332, JP4OA3MA, max UDMA/133
[    2.857303] ata6.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    2.857588] ata7.00: ATA-8: WDC WD5000AAKX-001CA0, 15.01H15, max UDMA/133
[    2.857653] ata7.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    2.858519] ata6.00: configured for UDMA/133
[    2.858750] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HDS72101 JP4O PQ: 0 ANSI: 5
[    2.858908] ata7.00: configured for UDMA/133
[    2.858998] sd 5:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[    2.859026] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    2.859237] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD5000AAKX-0 15.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.859386] sd 5:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.859408] sd 6:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[    2.859452] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    2.859484] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.859488] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.859516] sd 6:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.859725] sd 5:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.859769] sd 5:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.863598]  sda: sda1 sda2
[    2.864205] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.920720]  sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 >
[    2.921399] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    2.928293] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-3/5-3:1.0/input/input2
[    2.928722] logitech 0003:046D:C517.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:13.0-3/input0
[    2.936104] logitech 0003:046D:C517.0002: fixing up Logitech keyboard report descriptor
[    2.936602] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-3/5-3:1.1/input/input3
[    2.937118] logitech 0003:046D:C517.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:13.0-3/input1
[    2.956045] usb 4-2: new full-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[    3.113177] input: C-Media Electronics Inc.       USB PnP Sound Device as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-2/4-2:1.3/input/input4
[    3.113349] generic-usb 0003:0D8C:0139.0003: input,hidraw2: USB HID v1.00 Device [C-Media Electronics Inc.       USB PnP Sound Device] on usb-0000:00:12.0-2/input3
[    3.175664] usb 3-2.4: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[    3.248348] EXT4-fs (sdb5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   10.958420] Adding 4743164k swap on /dev/sdb6.  Priority:-1 extents:1 across:4743164k
[   19.232092] EXT4-fs (sdb5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   35.940253] init: ureadahead main process (672) terminated with status 5
[   36.182069] udevd[727]: starting version 173
[   37.265292] lp: driver loaded but no devices found
[   37.381656] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[   37.382807] SP5100 TCO timer: SP5100 TCO WatchDog Timer Driver v0.01
[   37.382871] SP5100 TCO timer: mmio address 0xb8fe00 already in use
[   38.112262] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   38.112267] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[   38.844897] snd_hda_intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   38.908837] Linux video capture interface: v2.00
[   38.913376] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   38.913383] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[   38.913387] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[   38.913489] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module  280.13  Wed Jul 27 16:55:43 PDT 2011
[   39.023531] type=1400 audit(1329149224.489:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=930 comm="apparmor_parser"
[   39.023578] type=1400 audit(1329149224.489:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=930 comm="apparmor_parser"
[   39.023617] type=1400 audit(1329149224.489:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=930 comm="apparmor_parser"
[   39.025994] type=1400 audit(1329149224.491:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=932 comm="apparmor_parser"
[   39.026060] type=1400 audit(1329149224.492:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=932 comm="apparmor_parser"
[   39.026103] type=1400 audit(1329149224.492:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=932 comm="apparmor_parser"
[   39.037320] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:081b)
[   39.051019] input: UVC Camera (046d:081b) as /devices/pci0000:00/0000:00:16.2/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.0/input/input5
[   39.051074] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   39.051076] USB Video Class driver (1.1.1)
[   39.054153] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input6
[   39.054264] snd_hda_intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[   39.054267] hda_intel: Disabling MSI
[   39.054291] snd_hda_intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[   39.721026] HDMI status: Codec=0 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[   39.733025] HDMI status: Codec=1 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[   39.745042] HDMI status: Codec=2 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[   39.757027] HDMI status: Codec=3 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[   39.763109] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card2/input7
[   39.763203] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card2/input8
[   39.763275] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card2/input9
[   39.763344] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card2/input10
[   40.067141] 3:3:1: cannot get freq at ep 0x86
[   40.086268] init: failsafe main process (1080) killed by TERM signal
[   40.212182] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   40.257196] init: udev-fallback-graphics main process (1168) terminated with status 1
[   40.514483] init: friendly-recovery post-stop process (666) terminated with status 1
[   40.751972] type=1400 audit(1329149226.217:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1184 comm="apparmor_parser"
[   40.752087] type=1400 audit(1329149226.218:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1184 comm="apparmor_parser"
[   41.081703] type=1400 audit(1329149226.547:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/freshclam" pid=1204 comm="apparmor_parser"
[   41.087133] type=1400 audit(1329149226.553:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=1201 comm="apparmor_parser"
[   41.710657] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[   41.710667] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[   41.710781] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   43.324692] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[   43.324793] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   44.816898] audit_printk_skb: 21 callbacks suppressed
[   44.816901] type=1400 audit(1329149230.282:19): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=1202 comm="apparmor_parser"
[   44.817479] type=1400 audit(1329149230.283:20): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=1202 comm="apparmor_parser"
[   44.817851] type=1400 audit(1329149230.283:21): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=1202 comm="apparmor_parser"
[   45.491280] init: apport pre-start process (1309) terminated with status 1
[   45.493208] init: apport post-stop process (1434) terminated with status 1
[   51.004565] init: plymouth-stop pre-start process (1714) terminated with status 1
[   52.261940] EXT4-fs (sdb5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
[   53.346018] eth0: no IPv6 routers present
[ 9190.064219] hub 4-0:1.0: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 9190.064232] usb 4-2: USB disconnect, device number 2
[ 9190.307108] usb 4-2: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[ 9190.484294] input: C-Media Electronics Inc.       USB PnP Sound Device as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-2/4-2:1.3/input/input11
[ 9190.484506] generic-usb 0003:0D8C:0139.0004: input,hidraw2: USB HID v1.00 Device [C-Media Electronics Inc.       USB PnP Sound Device] on usb-0000:00:12.0-2/input3
[12213.166479] process `skype' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT