Δημοσιεύτηκε: 27 Μαρ 2012, 00:53
από giannosfor
Ορίστε και το δικό μου.

Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
public class Rectangle {
private static Integer hor,ver;
public static void main(String[] args) {
if (args.length < 2)
System.exit(0);
hor = Integer.parseInt(args[0]);
ver = Integer.parseInt(args[1]);
if (hor < 2 || ver < 2)
System.exit(0);
printHor();
for (int i = 0 ;i < ver - 2; i++)
System.out.println(String.format("*%" + (hor -1) + "s", "*"));
printHor();
}
private static void printHor() {
for (int i = 0; i < hor ; i++)
System.out.print("*");
System.out.println();
}
}