Δημοσιεύτηκε: 06 Φεβ 2019, 13:54
από Chrisauf
Προσπαθώντας νά δημιουργήσω τήν υπογραφή σύμφωνα μέ τίς οδηγίες καταλήγω στά παρακάτω καί η υπογραφή προφανώς δέν δημιουργείται. Πώς λύνεται τό πρόβλημα;

------------------------
Πληροφορίες:
Κώδικας: Επιλογή όλων
* cpuinfo
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 69
model name   : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
stepping   : 1
microcode   : 0x24
cpu MHz      : 1403.611
cache size   : 3072 KB
physical id   : 0
siblings   : 4
core id      : 0
cpu cores   : 2
apicid      : 0
initial apicid   : 0
fpu      : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level   : 13
wp      : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts flush_l1d
bugs      : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf
bogomips   : 4788.85
clflush size   : 64
cache_alignment   : 64
address sizes   : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor   : 1
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 69
model name   : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
stepping   : 1
microcode   : 0x24
cpu MHz      : 1179.442
cache size   : 3072 KB
physical id   : 0
siblings   : 4
core id      : 1
cpu cores   : 2
apicid      : 2
initial apicid   : 2
fpu      : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level   : 13
wp      : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts flush_l1d
bugs      : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf
bogomips   : 4788.85
clflush size   : 64
cache_alignment   : 64
address sizes   : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor   : 2
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 69
model name   : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
stepping   : 1
microcode   : 0x24
cpu MHz      : 1155.228
cache size   : 3072 KB
physical id   : 0
siblings   : 4
core id      : 0
cpu cores   : 2
apicid      : 1
initial apicid   : 1
fpu      : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level   : 13
wp      : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts flush_l1d
bugs      : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf
bogomips   : 4788.85
clflush size   : 64
cache_alignment   : 64
address sizes   : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor   : 3
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 69
model name   : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
stepping   : 1
microcode   : 0x24
cpu MHz      : 1370.889
cache size   : 3072 KB
physical id   : 0
siblings   : 4
core id      : 1
cpu cores   : 2
apicid      : 3
initial apicid   : 3
fpu      : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level   : 13
wp      : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts flush_l1d
bugs      : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf
bogomips   : 4788.85
clflush size   : 64
cache_alignment   : 64
address sizes   : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:


* meminfo:
MemTotal:        8055156 kB
MemFree:         5315760 kB
MemAvailable:    6449884 kB
Buffers:           98072 kB
Cached:          1505940 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          1432456 kB
Inactive:        1057772 kB
Active(anon):     887564 kB
Inactive(anon):   288584 kB
Active(file):     544892 kB
Inactive(file):   769188 kB
Unevictable:          32 kB
Mlocked:              32 kB
SwapTotal:       2097148 kB
SwapFree:        2097148 kB
Dirty:                44 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        886112 kB
Mapped:           477964 kB
Shmem:            289936 kB
Slab:             130372 kB
SReclaimable:      80684 kB
SUnreclaim:        49688 kB
KernelStack:        9008 kB
PageTables:        33200 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     6124724 kB
Committed_AS:    4859368 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:           0 kB
VmallocChunk:          0 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
CmaTotal:              0 kB
CmaFree:               0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:      189752 kB
DirectMap2M:     7036928 kB
DirectMap1G:     1048576 kB

* lspci:
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller [8086:0a04] (rev 0b)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller [8086:0a16] (rev 0b)
00:03.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller [8086:0a0c] (rev 0b)
00:04.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Haswell-ULT Thermal Subsystem [8086:0a03] (rev 0b)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC [8086:9c31] (rev 04)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 8 Series HECI #0 [8086:9c3a] (rev 04)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller [8086:9c20] (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 1 [8086:9c10] (rev e4)
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 4 [8086:9c16] (rev e4)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 5 [8086:9c18] (rev e4)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 8 Series LPC Controller [8086:9c43] (rev 04)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] [8086:9c03] (rev 04)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller [8086:9c22] (rev 04)
00:1f.6 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation 8 Series Thermal [8086:9c24] (rev 04)
02:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 7260 [8086:08b1] (rev bb)
03:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] [10de:1341] (rev a2)

* lsusb:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 064e:9700 Suyin Corp. Asus Integrated Webcam
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

* signature:
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-45-generic 64bit (fr_FR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 4.15.0-44-generic
3 Intel Core i5-4210U CPU @ 1.70GHz ‖ RAM 7866 MiB ‖ ASUS UX303LN
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915}
5 wlp2s0: Intel Wireless 7260 [8086:08b1] (rev bb)