Δημοσιεύτηκε: 25 Φεβ 2019, 03:21
από messinisk35
Περιγράψτε το πρόβλημα στη θέση αυτού του κειμένου.
Επισυνάψτε σφάλμα από το τερματικό ή από το γραφικό περιβάλλον (αν υπάρχει).

------------------------
Πληροφορίες:
Κώδικας: Επιλογή όλων
* cpuinfo
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 55
model name   : Intel(R) Celeron(R) CPU  N2840  @ 2.16GHz
stepping   : 8
microcode   : 0x831
cpu MHz      : 1772.294
cache size   : 1024 KB
physical id   : 0
siblings   : 2
core id      : 0
cpu cores   : 2
apicid      : 0
initial apicid   : 0
fpu      : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level   : 11
wp      : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm ida arat
bugs      : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2
bogomips   : 4331.60
clflush size   : 64
cache_alignment   : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor   : 1
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 55
model name   : Intel(R) Celeron(R) CPU  N2840  @ 2.16GHz
stepping   : 8
microcode   : 0x831
cpu MHz      : 2078.573
cache size   : 1024 KB
physical id   : 0
siblings   : 2
core id      : 1
cpu cores   : 2
apicid      : 2
initial apicid   : 2
fpu      : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level   : 11
wp      : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm ida arat
bugs      : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2
bogomips   : 4331.60
clflush size   : 64
cache_alignment   : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:


* meminfo:
MemTotal:        3920500 kB
MemFree:          847076 kB
MemAvailable:    1686184 kB
Buffers:          171876 kB
Cached:          1177392 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          1811492 kB
Inactive:        1024864 kB
Active(anon):    1488272 kB
Inactive(anon):   340160 kB
Active(file):     323220 kB
Inactive(file):   684704 kB
Unevictable:          16 kB
Mlocked:              16 kB
SwapTotal:       2097408 kB
SwapFree:        2097408 kB
Dirty:              1880 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       1487064 kB
Mapped:           479604 kB
Shmem:            341348 kB
Slab:             121268 kB
SReclaimable:      71696 kB
SUnreclaim:        49572 kB
KernelStack:       12624 kB
PageTables:        55824 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     4057656 kB
Committed_AS:    7016512 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:           0 kB
VmallocChunk:          0 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:      2048 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
CmaTotal:              0 kB
CmaFree:               0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:      199880 kB
DirectMap2M:     3874816 kB

* lspci:
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register [8086:0f00] (rev 0e)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] (rev 0e)
00:13.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller [8086:0f23] (rev 0e)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI [8086:0f35] (rev 0e)
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine [8086:0f18] (rev 0e)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller [8086:0f04] (rev 0e)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1 [8086:0f48] (rev 0e)
00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 3 [8086:0f4c] (rev 0e)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series USB EHCI [8086:0f34] (rev 0e)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit [8086:0f1c] (rev 0e)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series SMBus Controller [8086:0f12] (rev 0e)
03:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter [168c:0036] (rev 01)

* lsusb:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 1bcf:2b8f Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 002 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 002 Device 006: ID 0cf3:e005 Atheros Communications, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

* signature:
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-45-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity:Unity7:ubuntu unity)
3 Intel Celeron CPU N2840 2.16GHz ‖ RAM 3828 MiB ‖ Dell Inc. 04XH5N - Dell Inc. Inspiron 3551
4 Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] {i915}
5 wlp3s0: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter [168c:0036] (rev 01)