Δημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2020, 21:54
από Maras
Δώσε με τη σειρά τις εντολές και αν κάπου κολλήσει δώσε τα αποτελέσματα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install python-all

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install python-gi

Κώδικας: Επιλογή όλων
wget --no-check-certificate https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master -O ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; tar xzf ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; cd ntoulasd-*; python2 init.py