Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2014, 23:31
από talos
In response to Mozilla's announcement that it is adopting DRM in its Firefox Web browser, Free Software Foundation executive director John Sullivan made the following statement:

"Only a week after the International Day Against DRM, Mozilla has announced that it will partner with proprietary software company Adobe to implement support for Web-based Digital Restrictions Management
(DRM) in its Firefox browser, using Encrypted Media Extensions (EME).

The Free Software Foundation is deeply disappointed in Mozilla's announcement. The decision compromises important principles in order to alleviate misguided fears about loss of browser marketshare. It allies Mozilla with a company hostile to the free software movement and to Mozilla's own fundamental ideals.

Although Mozilla will not directly ship Adobe's proprietary DRM plugin, it will, as an official feature, encourage Firefox users to install the plugin from Adobe when presented with media that requests DRM. We agree with Cory Doctorow that there is no meaningful distinction between 'installing DRM' and 'installing code that installs DRM.'


Δαγκωτό ΟΧΙ. Αν το mozilla foundtation κάνει πράγματα ενάντια στις αρχές του δεν βλέπω το λόγο γιατί εμείς να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε. Με τίποτα δεν θέλω αυτό το αίσχος στον υπολογιστή μου. Ελπίζω να βρεθεί κάποιο άλλο project να πάρει την θέση του σύντομα, εάν δεν αλλάξει αυτή την απόφαση του.