Δημοσιεύτηκε: 08 Νοέμ 2016, 18:52
από Nikos_Steve
Κώδικας: Επιλογή όλων
#include <stdio.h>

int main()
{
    double a;
    int b;
    scanf("a=%lf\n b=%d\n", &a,&b );
    double mesos_oros = (a+b)/2;
    printf("mesos_oros=%lf", &mesos_oros);
}


μου βγάζει λάθος το geany: file.c:9:12: warning: format ‘%lf’ expects argument of type ‘double’, but argument 2 has type ‘double *’ [-Wformat=]
δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί 'double*'
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!!