Δημοσιεύτηκε: 31 Μαρ 2011, 21:42
από medigeek
Lynx έγραψε:5. Στις φωτογραφίες που έχεις στο flash τώρα:

- Εγκατέστησε το imagemagick πακέτο: imagemagick

- Μετάφερε τις φωτογραφίες στον προσωπικό σου φάκελο.

- Εκτέλεσε την ακολουθη εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
file myfile.jpg
identify myfile.jpg

..το myfile.jpg είναι το όνομα του αρχείου σου

Και ανάφερε το αποτέλεσμα.
file CIMG4750.JPG
CIMG4750.JPG: ERROR: cannot open `CIMG4750.JPG' (No such file or directory)
identify CIMG4750.JPG
identify: unable to open image `CIMG4750.JPG': @ error/blob.c/OpenBlob/2498.


- Επανέλαβε τις εντολές και για τις υπόλοιπες φωτογραφίες, 2-3 το πολύ.


Η εντολή παραπάνω λέει ότι δεν βρίσκει το αρχείο. :?

Επανέλαβε το βήμα 5:

- Μετάφερε τις φωτογραφίες στον προσωπικό σου φάκελο. Εννοώ το /home/yourusername/
Είναι ο φάκελος από το μενού Places > Home Folder (Τοποθεσίες > Προσωπικός φάκελος)


Ξαναδοκίμασε τις εντολές:
Κώδικας: Επιλογή όλων
file CIMG4750.JPG
identify CIMG4750.JPG