Δημοσιεύτηκε: 18 Φεβ 2012, 12:02
από monkgr
Μὲ μία πρόχειρη ἔρευνα στὸ διαδίκτυο, βρῆκα ἀρκετὰ παράπονα γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, ἀλλὰ στὸ ἀκόλουθο νῆμα

http://registry.gimp.org/node/24743 (February 25, 2011 - 15:41)

διαβάζω τὰ ἑξῆς στὴν τελευταία καταχώρισή του:

New release of UFRAW
New release of UFRAW released. It reads the panasonic LX5 raw format file now !!!!!! GREAT

Δὲν ἔχω ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα καὶ ἔτσι δὲν εἶμαι σίγουρος ἂν τὸ LX5 εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ rw2, ἀλλὰ τὸ πρῶτο format διαβάζεται πλέον ἀπὸ τὸ GIMP μὲ τὸ φίλτρο UFRAW. Μήπως αὐτὸ σὲ διευκολύνει;