Δημοσιεύτηκε: 20 Μάιος 2011, 11:07
από lucinos
Τώρα βρισκόμαστε στον φάκελο ~/playground.
Ένα άλλο καταπληκτικό χαρακτηριστικό τού λίνουξ είναι ότι θυμάται τι εντολές έχετε τρέξει στο παρελθόν!
Όταν είστε στον προτροπέα έχετε πρόσβαση στο ιστορικό απλούστατα πατώντας το πάνω βελάκι. Πατήστε το μια φορά και θα δείτε το cd playground/ που τρέξατε πριν. Πατήστε το άλλη μια φορά και θα δείτε το mkdir playground. Με το πάνω και κάτω βελάκι μπορείτε δηλαδή να πλοηγείστε στο ιστορικό τών εντολών που έχετε δώσει και να τις ξαναχρησιμοποιήσετε. Στο mkdir playground χωρίστε τις λέξεις play και ground και δώστε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
mkdir play ground

Όπως θα διαπιστώσετε δεν δημιουργήσατε έναν φάκελο play ground αλλά το κενό θεωρήθηκε διαχωριστικό ορισμάτων και δημιουργήσατε δύο φακέλους, τον ground και τον play.

Αργότερα πιθανότατα θα δούμε πώς να χειριστούμε το κενό σαν σύμβολο, αλλά γενικά να έχετε στον νού σας ότι τα προβληματικά σύμβολα πρέπει να αποφεύγονται. Προβληματικά σύμβολα είναι το κενό, το $, το &, το ! και άλλα καθώς και οι ελληνικοί χαρακτήρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε. Αλλά η χρήση τούς ενέχει προβλήματα. Για τον διαχωρισμό τών λέξεων έχει καθιερωθεί η κάτω παύλα _ η οποία είναι μια χαρά σύμβολο.

Έχοντας συμβουλέψει να αποφύγετε προβληματικά σύμβολα επανορθώνω μερικώς λέγοντας ότι μέσα σε φακέλους που βρίσκονται αποκλειστικά έγγραφα, εικόνες, βίντεο και όχι για παράδειγμα αρχεία συστήματος και προγράμματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σύμβολο συμπεριλαμβανομένων και τών ελληνικών φυσικά για ονόματα αρχείων και φακέλων.

Το μόνο πραγματικά απαγορευμένο σύμβολο είναι το σλας /.

Τα πεζά διακρίνονται σαφώς από τα κεφαλαία. Δηλαδή Dog, dog και DOG είναι ξεκάθαρα διαφορετικά ονόματα. (Σε αντίθεση με άλλα συστήματα)

Αρχεία και φάκελοι που το όνομά τους αρχίζει με τελεία . δεν εμφανίζονται (είναι κρυφά)

Το λίνουξ (σε αντίθεση με άλλα συστήματα) δεν ενδιαφέρεται για τις καταλήξεις τών αρχείων. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία τής χρήσης τής τελείας εκτός που αν μπει στην αρχή τα κάνει κρυφά και επίσης τα ονόματα . και .. όπως θα δούμε είναι πιασμένα.

Γενικά θεωρήστε σαν καλά σύμβολα: τα πεζά αγγλικά, τα κεφαλαία αγγλικά, τούς αριθμούς, την κάτω παύλα, την κανονική παύλα και την τελεία.