Δημοσιεύτηκε: 30 Αύγ 2011, 21:12
από lucinos
Ένα από τα χαρακτηριστικά τού λίνουξ είναι ότι μπορείτε να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα καθώς και να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι πολλοί χρήστες. Υποθέτοντας ότι έχετε κάνει τα παραπάνω, πατήστε Ctrl+Alt+F2 αν είστε στο γραφικό περιβάλλον ή Alt+F2 αν βρίσκεστε ήδη στην γραμμή εντολών. Θα βρεθείτε πάλι σε CLI και θα σάς ξαναζητήσει να κάνετε λογκίν. Μπορείτε να κάνετε λογκίν με τον ίδιο ή διαφορετικό χρήστη. Κάντε λογκίν.

Στον προτροπέα δώστε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
free


Αυτό το πρόγραμμα δίνει την ελεύθερη μνήμη τού υπολογιστή σας.
Την μετράει όμως σε KB. Καθώς ο υπολογιστής μας έχει μνήμη τής τάξεως τών GB, δεν είναι βολικό μέγεθος. Πώς μπορούμε να το πούμε αυτό στο free; Δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε το εγχειρίδιο (μάνουαλ) τού free. Το εγχειρίδιο ανοίγει με ένα άλλο πρόγραμμα το man. Αλλά σε αυτό θα πρέπει να μπει ως όρισμα το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να διαβάσετε.

δώστε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
man free

Με τα βελάκια μπορείτε να κινηθείτε μέσα στο μάνουαλ.
Μπορείτε να δείτε ότι με την επιλογή (option) -m εμφανίζει τα μεγέθη σε MB.
Για να βγείτε από το εγχειρίδιο πατήστε q.

τρέξτε λοιπόν:
Κώδικας: Επιλογή όλων
free -m

Τώρα είναι πιο ευανάγνωστο!

ένα άλλο πρόγραμμα είναι το df. Αυτό σάς ενημερώνει για τούς δίσκους και την χωρητικότητά τους.
Κώδικας: Επιλογή όλων
df -h

Η επιλογή -h είναι για να σάς τις εμφανίσει με ποιο ανθρώπινο τρόπο όπως μπορείτε να διαβάσετε στο μάνουαλ.

Οι επιλογές δίνονται μετά από μονή παύλα όταν το όνομά τους είναι μόνο ένα γράμμα ή από διπλή παύλα όταν είναι λέξεις. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές επιλογές τού ενός γράμματος μπορούμε να τις βάλουμε όλες μαζί. Δηλαδή
Κώδικας: Επιλογή όλων
df -h -a
και
Κώδικας: Επιλογή όλων
df -ha
κάνουν την ίδια δουλειά

Spoiler: show
Ο κανόνας με την απλή και διπλή παύλα έχει μακρόχρονη παράδοση, ισχύει για όλες τις βασικές εντολές και είναι γενικότερα πολύ συνηθισμένος. Δεν είναι όμως απόλυτος παγκόσμιος νόμος. Για την σύνταξη τής κάθε εντολής συμβουλευτείτε το εγχειρίδιό της.


Κάθε στιγμή με Alt+F1 μπορούμε να επιστρέψουμε στα προηγούμενα όπου είχαμε τρέξει το date και το cal. Με κάθε άλλο F μέχρι το F6 (πάντα μαζί με το Alt) μπορούμε να πάμε σε νέα γραμμή εντολών. To F7 όπως είπαμε μάς επιστρέφει στο γραφικό περιβάλλον.
Με το clear μπορούμε να καθαρίσουμε την οθόνη, με το exit επιστρέφουμε εκεί που ζητάει λογκίν.